PETITIE ONTWERP RUIMTELIJKE KOERS HOUTEN 2040

Capture84.JPG

PETITIE ONTWERP RUIMTELIJKE KOERS HOUTEN 2040   (via deze link komt u op de website referendum houten, referendumhouten.nl)

In juni 2015 besloot de gemeenteraad in de Toekomstvisie Houten 2025:

met 50.000 inwoners heeft Houten nog een schaalniveau waar mensen elkaar kennen en herkennen. Hier hechten we waarde aan en daarom kiezen we, na eerdere groeitaken in de jaren ‘80 en de jaren ‘90 niet meer voor een nieuwe groeitaak. Er is nog wel plek voor nieuwe woningen, ook in de kleine kernen, maar de bouwlocaties zijn kleinschalig

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2018) stond in de verkiezingsprogramma’s van bijna alle partijen: kleinschalig bouwen voor eigen inwoners en hun kinderen (VVD, Groen Links, D66, Houten Anders, SGP, ChristenUnie en ITH). Grootschalig bouwen was niet aan de orde.  

Kiezer buiten spel

Het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040 (zie ook: https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/ruimtelijke-koers-houten/) wil Houten fors laten groeien met 5.800 woningen in vooral Noord-West en het Centrum. De besluitvorming over het Ontwerp is ondemocratisch. Bij de laatste verkiezingen was een groeitaak voor de gemeente Houten immers niet aan de orde, terwijl B&W nu aan de gemeenteraad vraagt om vóór de verkiezingen in 2022 een besluit te nemen: het Ontwerp staat op 8 december 2020 op de agenda van de gemeenteraad. Daarmee wordt de kiezer (en dus de inwoner van Houten) buiten spel gezet.  

 

Inhoudelijk deugen de plannen evenmin       

Waarom in Houten bouwen voor de regio? Houten droeg haar steentje al ruimschoots bij door te groeien van 4000 naar 50.000 inwoners.

·       Met het Ontwerp verliest Houten haar unieke, dorpse, karakter met laagbouw en veel groen. Hoogbouw leidt tot anonimiteit en eenzaamheid waar de menselijke maat ver te zoeken is. Verdichting tast het openbaar groen aan terwijl de druk op de schaarse openbare ruimte toeneemt.  

·       Een gedegen financiële onderbouwing ontbreekt. Verplaatsing van bedrijven op de Doornkade, sportvelden en Rondweg is onbetaalbaar en leidt tot stijging van de gemeentelijke belastingen;  

·       De groene buffer bij Noord-West verdwijnt. Houten groeit toe naar Utrecht en Nieuwegein. De kans op annexatie door Utrecht en/of Nieuwegein stijgt.  

·       De mooie fietsroute over de Oud Wulfseweg naar Utrecht verdwijnt. Nog meer autoverkeer op de Staart en de Utrechtseweg. De ochtend- en avondspits worden nog problematischer. De Utrechtseweg verdubbelt (racebaan!). Dit staat allemaal haaks op de Fietsstad die Houten wil zijn;  

·       Niemand wil wonen aan de snelweg. De GGD is tegen bouwen in Noord-West omdat wonen aan de snelweg schadelijk is voor de gezondheid (smog, fijnstof, geluidsoverlast). En als je daar uit nood moet wonen, wil je er zo snel mogelijk weg. Gevolg: de nieuwbouw wordt een duiventil zonder samenhang.  

·       Er wordt een urgentie gecreëerd die er niet is. Er wordt immers nog steeds gebouwd en nieuwe bouwprojecten staan op stapel. Ook voor jongeren wordt gebouwd en leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot appartement.  

·       In deze tijd van corona past het niet om plannen door te drukken die zijn gebaseerd op de oude situatie toen nog niemand van corona had gehoord. Het is nu niet te voorspellen hoe de samenleving er na corona uit zal zien en wat de gevolgen zijn voor wonen en werken.    

Kortom: wij zijn tegen. Bent u ook tegen de huidige Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040 zoals deze door de gemeente Houten is gepubliceerd op haar website? Teken dan deze petitie.

 

Referendum Ruimtelije Koers Houten 2040

Er komt een referendum in Houten over de Ruimtelijke Koers Houten 2040. Wilt u meer informatie/achtergronden over dit referendum, kijkt u dan op de volgende website: www.referendumhouten.nl 


Rino Jonkers namens een groep bezorgde Houtenaren    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Rino Jonkers namens een groep bezorgde Houtenaren om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...