Petitie klacht betreft de kwaliteit van de maaltijden op internaat


 1. Petitie voor Verbetering van Voedselkwaliteit
  Wij, ondergetekenden, ouders en interne kinderen van Internaat Heidehof Kapellen, uiten onze
  ernstige bezorgdheid over de slechte kwaliteit en tekorten van de maaltijden aan de interne kinderen.
  Wij dringen er bij de verantwoordelijke/directeur op aan om onmiddellijke maatregelen te nemen om
  deze problemen aan te pakken en de voedselvoorziening te verbeteren. De handtekeningen kunnen
  later worden overhandigd aan de verantwoordelijke/directeur als een gezamenlijke petitie.

Groep ouders internen internaat heidehof kapellen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Groep ouders internen internaat heidehof kapellen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...