Petitie BorneoSteiger Amsterdam

Beste ondertekenaars.

De petitie is 2 weken voor het vonnis naar de rechtbank gestuurd. Het vonnis houdt rekening met zowel het belang van de eiser als dat van de buurt.

Over het vonnis schrijft De Burg:

De gemeente heeft niet genoeg rekening gehouden met de belangen van de eisers en moet de situatie met de steiger opnieuw onderzoeken.
 
Deze uitkomst betekent niet per se dat de steiger kleiner wordt, alleen dat de gemeente moet afwegen welk belang zwaarder weegt: dat van de eisers of dat van buurtbewoners, voor wie de zwemsteiger een belangrijke buurtfunctie heeft.
 
Of de petitie heeft bijgedragen tot deze afweging is gissen, maar duidelijk is dat de buurtfunctie van de steiger door de rechter is meegewogen.

Bij deze wordt de petitie stop gezet. Iedereen bedankt!

 

Eerdere tekst:===================

Geachte Rechter *naam volgt* van Rechtbank Amsterdam,

In de zaak van Vrijdag 8 September tussen een bewoner en de Gemeente Amsterdam inzake de aanwezigheid en het gebruik van de recreatiesteiger aan de Borneokade in Amsterdam is de werkelijk belanghebbende, de buurtgemeenschap Borneo-eiland, niet gedaagd en niet gehoord.

Het leef- en woongenot van de buurt wordt door de eis tot opheffing van de steiger ernstig aangetast. De Borneosteiger is de de plek waar de buurt leeft en verbind, de plaats voor spontane interactie en genot van omgeving en van elkaar.  Als levend buurterfgoed is de Borneosteiger bijna even oud als het woongebied Borneoeiland en daarmee sterk verankerd in de buurtgemeenschap. De buurtgemeenschap is daarmee een logische partij in deze kwestie.

Het uitsluiten van de buurtgemeenschap belemmert een evenwichtige rechtsgang. Het is belangrijk dat gehoord en gewogen wordt wat de eis voor buurtbewoners betekent en dat in deze kwestie de buurt zich kan verdedigen.

Wij vragen u om het niet inwilligen van de eis, dan wel het seponeren van de zaak, omdat de wezenlijke belanghebbenden niet zijn gedaagd.


Ondersteuners:

Als je de petitie ondertekent, gebruik dan svp je eigen naam en straatadres (zonder huisnummer). Dan wordt duidelijk uit welke omgeving de reacties komen. Onder 'comment' kun je schrijven wat de steiger voor jouw betekent. Hou het vooral positief.

De petitie wordt 2 weken voor de geplande uitspraak met een bescheiden delegatie op de Rechtbank overhandigt.