Petitie BorneoSteiger Amsterdam

Geachte Rechter *naam volgt* van Rechtbank Amsterdam,

In de zaak van Vrijdag 8 September tussen een bewoner en de Gemeente Amsterdam inzake de aanwezigheid en het gebruik van de recreatiesteiger aan de Borneokade in Amsterdam is de werkelijk belanghebbende, de buurtgemeenschap Borneo-eiland, niet gedaagd en niet gehoord.

Het leef- en woongenot van de buurt wordt door de eis tot opheffing van de steiger ernstig aangetast. De Borneosteiger is de de plek waar de buurt leeft en verbind, de plaats voor spontane interactie en genot van omgeving en van elkaar.  Als levend buurterfgoed is de Borneosteiger bijna even oud als het woongebied Borneoeiland en daarmee sterk verankerd in de buurtgemeenschap. De buurtgemeenschap is daarmee een logische partij in deze kwestie.

Het uitsluiten van de buurtgemeenschap belemmert een evenwichtige rechtsgang. Het is belangrijk dat gehoord en gewogen wordt wat de eis voor buurtbewoners betekent en dat in deze kwestie de buurt zich kan verdedigen.

Wij vragen u om het niet inwilligen van de eis, dan wel het seponeren van de zaak, omdat de wezenlijke belanghebbenden niet zijn gedaagd.


Ondersteuners:

Als je de petitie ondertekent, gebruik dan svp je eigen naam en straatadres (zonder huisnummer). Dan wordt duidelijk uit welke omgeving de reacties komen. Onder 'comment' kun je schrijven wat de steiger voor jouw betekent. Hou het vooral positief.

De petitie wordt 2 weken voor de geplande uitspraak met een bescheiden delegatie op de Rechtbank overhandigt.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik wim de wit om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...