Pensioenpetitie

Het kabinet is voornemens om uw pensioen fors te verlagen door vanaf 1 januari met terugwerkend kracht uw pensioen niet meer te indexeren. Doel van de overheid lijkt om, net als de huurheffing, een pensioenheffing te gaan doen bij de pensioenfondsen.

Door de kapitaalbuffers onnodig te verhogen (de geldvoorraad van alle pensioenfondsen zijn afgelopen crisisjaren gestegen van 800 miljard naar 1400 miljard) en de toekomstige uitkeringen te verlagen wenst het kabinet een versnelde toename van de geldvoorraad van de pensioenfondsen te realiseren.

De pensioenpotten dus nog voller en uw pensioen nog lager! Dat betekent dat de maandelijkse afdracht voor uw pensioen, die gewoon bij uw salaris hoort, tot een aanzienlijk lager pensioen in waarde gaat leiden per 1 januari 2015.

De maat is vol!

Stem tegen deze kabinetsplannen door het ondertekenen van de petitie voor een beter pensioen!

Hoogachtend,

www.pensioenleugen.nl