Gemeenteraadsleden Zuidplas, grijp in op het informatie en participatieproces scholenbouw wijk Zuidplas. Wijkbewoners en schoolouders luiden de noodklok!!

Gemeenteraadsleden Zuidplas, grijp in op het informatie en participatieproces scholenbouw wijk Zuidplas. Wijkbewoners van de wijk Zuidplas en schoolouders luiden de noodklok!!

Wij doen een moreel appel op de raadsleden van gemeente Zuidplas: steun uw inwoners en sta voor de democratische grondbeginselen!

Wij als wijkbewoners, omwonenden en schoolouders van de betreffende scholen stellen vast dat er veel mis gaat in het informatie en participatieproces scholenbouw wijk Zuidplas, met als gevolg dat onze stem in dit proces verloren dreigt te gaan en wij moeilijk gebruik kunnen maken van onze rechten.

Er worden een aantal recente voorbeelden hieronder uitgelicht:

- Wij hebben vooraf geen inzage en inspraak in het voorstel dat naar het college gaat, terwijl dat de participanten tijdens de meedenksessie wel is toegezegd door het projectbureau (zie bewonersbrief 26 maart 2024 Nieuwbouw basisscholen wijk Zuidplas | Gemeente Zuidplas).

- Er dreigt een integraal kindcentrum (IKC) te komen met extra voorzieningen waar geen draagvlak voor is en daarmee verspilling van gemeenschapsgeld is (zie bewonersbrief 26 maart 2024 Nieuwbouw basisscholen wijk Zuidplas | Gemeente Zuidplas).

- Heel helder is dat er draagvlak is voor nieuwbouw op de huidige locaties. Dat is de opbrengt van het draagvlak onderzoek, maar dit lijkt niet leidend te zijn voor het besluitvormingsproces (zie bewonersbrief 26 maart 2024 Nieuwbouw basisscholen wijk Zuidplas | Gemeente Zuidplas).

- Het gehele participatieproces verloopt niet volgens de participatieverordening en is daarmee niet democratisch.

petitie_2.png

Gemeenteraadsleden Zuidplas, steun de wijkbewoners en schoolouders en pak uw controlerende rol, door in te grijpen op het informatie en participatieproces scholenbouw wijk Zuidplas zodat onze rol in de locatie- en scenariokeuze behouden blijft.

#Zuidplas #participatieverordening #behoorlijkbestuur #scholenwijkzuidplas

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Lydia Rikkers alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...