Parkeergarage uitsluitend voor bewoners!

Het huidige beleid stelt parkeerplekken open voor bezoekers, wat leidt tot een tekort aan parkeergelegenheid voor bewoners die dagelijks moeten parkeren voor hun woning bij BUUR. Dit heeft een negatieve impact op onze levenskwaliteit.

Wij verzoeken om de parkeergarage uitsluitend beschikbaar te maken voor bewoners, zodat we onze woonomgeving kunnen verbeteren en ons dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bewoners BUUR om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...