Parkeerbeleid Ootmarsum

We zijn tegen het ontwerpverkeersbesluit in Ootmarsum zoals het nu al deels is uitgevoerd. 
Waarom? Hierom:
* Slechte bereikbaarheid voor (tijdelijk) minder valide mensen. 
* Slechte bereikbaarheid in het algemeen, denk aan bezoekers van de kerk, de weekmarkt en de ondernemers in betreffend gebied, alsmede die van de bewoners zelf.
* Wij vrezen voor verlies van klandizie en omzet.
* De gastvrijheid die gepretendeerd wordt, komt op deze manier niet ten goede van Ootmarsum.
* Dat inwoners van Ootmarsum en omliggende kernen het centrum helemaal gaan weren (ook in de winter).
* Dat het gevolg zal zijn dat de inwoners net buiten het centrum meer overlast gaan ervaren door zoekende toeristen en andere bezoekers naar een dichtbij zijnde parkeerplaats
* Dat de Meierij ook niet goed toegankelijk blijft voor de inwoners van Ootmarsum en van omliggende kernen, aangezien nog meer bezoekers van het centrum dáár de auto neer zullen zetten
* Dat klanten/ toeristen langer gaan zoeken naar een parkeerplaats en daardoor juist gaan rondrijden, vooral ook door de slechte bewegwijzering
* Dat er veel toegekende vergunninghouders plekken leeg zullen blijven, aangezien dat nu al het geval is
* Uiteindelijk vrezen we dat door het ontwerpbesluit, Ootmarsum hetzelfde lot staat te wachten als Oldenzaal toen ze het parkeren gingen verbieden bij de Plechelmuskerk. Gevolg is dat Oldenzaal niet meer aantrekkelijk blijkt te zijn, vooral aan die betreffende kant van de stad

Waar pleiten we voor:
* Blauwe zones laten zoals het was
* Handhaving van de blauwe zones 
* Handhaving vergunninghouderspassen en -plaatsen
* Betere bewegwijzering naar de grotere parkeerplaatsen zoals Stadsweide en Ad fontes
* Parkeervakken duidelijker markeren zodat dubbelparkeren eerder opvalt