Parkeer- en verkeersbeleid Achter de Kerken Abcoude

Sinds enkele jaren is het parkeerprobleem op het woongebied Achter de Kerken sterk toegenomen met als gevolg dat bewoners van dit woongebied met enige regelmaat niet zelf in de buurt van hun woning meer kunnen parkeren. Laat staan dat visite van de bewoners hier nog normaal kunnen parkeren.

Oorzaken zijn o.a.:

  • Toewijzing van vergunningsgebieden in omliggende wijken waarbij het parkeerprobleem uit die wijk is verplaatst naar o.a. de woonwijk Achter de Kerken
  • Door de toewijzing van vergunningen in de omliggende wijken, zijn bewoners van die wijken soms genoodzaakt om gebruik te maken van de vrije parkeerruimte op het woongebied van o.a. Achter de Kerken
  • Medewerkers van ondernemers in de dorpskern die standaard in de woonwijk zijn gaan parkeren
  • Onvoldoende parkeergelegenheid in de omgeving, zo ook i.v.m. de blauwe zone op het Dokter van Doornplein en de onbekendheid van de functie van het Dokter van Doornplein
  • Bezoekers van de ondernemingen in de dorpskern hebben Achter de Kerken gevonden om hier te parkeren en de dorpskern te bezoeken
  • Door de toename van de exploitatie van het zorgcentrum en de huisartsen praktijken wordt ook door deze bezoekers veelvuldig geparkeerd op Achter de Kerken
  • De aanwezigheid van de scholen in de omgeving waarbij kinderen met de auto worden gebracht en opgehaald zorgt voor de nodige parkeer overlast in de woonwijk Achter de Kerken
  • Reizigers van het openbaar vervoer zoals trein en bus die dagelijks, maar ook voor langere periodes nog vrij kunnen parkeren in de woonwijk Achter de Kerken
  • Toename van autobezitters onder de bewoners van de wijk zelf en omliggende wijken maakt dat de parkeerdrukte sterk is toegenomen

Hierbij komt ook dat de verkeersveiligheid op het woongebied in het geding komt. Er wordt niet gehouden aan de maximum snelheid. Het is duidelijk dat een groot deel van bovenstaande oorzaken gepaard gaat met deadlines voor halen van een afspraak. Maar ook dat door de parkeer schaarste die dit veroorzaakt auto's op niet bestaande openbare plekken worden geparkeerd en dat dit het overzicht en frustratie in de woonwijk doet toenemen. Het niet juist parkeren op stoepen en in de vakken waarbij de doorgang kan worden belemmerd op de stoepen en tot bijvoorbeeld de huizen etc. Belangrijker is nog dat hiermee ook vaak de doorgang van hulpverleningsvoertuigen belemmerd wordt met alle mogelijke gevolgen van dien. Met enige regelmaat vinden er dan ook onsympathieke woordenwisselingen plaats wat het woongenot en veiligheidsgevoel nadelig ten goede komt.

Als bewoners willen wij dat de gemeente met een oplossing komt zodat wij als bewoners veilig en in de nabijheid van onze woningen kunnen parkeren. Dat associaal gedrag van niet bewoners wordt teruggedrongen.

Daarnaast blijkt Achter de Kerken ook een doorgangsgebied te zijn waar tegenwoordig veel gebruik gemaakt wordt van elektrische (bak)fietsen die harder dan stapvoets door de wijk denderen. Van de gemeente verwachten wij ook dat zij hier met een oplossing komen om de verkeersveiligheid in de wijk en de spelende kinderen te beschermen

------------------------------------------

Met de opgehaalde handtekeningen als ondersteuning en de bovenstaande bezwaren willen we de gemeente hierop gaan aanschrijven. Wanneer we voldoende handtekeningen denken te hebben zullen we dit middels dit medium aan u bekendmaken. Ook eventuele vervolgen zullen we u middels dit medium kenbaar blijven maken. Wilt u meewerken dan bent u van harte welkom.

 

Onderteken de petitie middels de volgende link of QR-code:

https://www.petities.com/parkeer-_en_verkeersbeleid_achter_de_kerken_abcoude

https://ap.lc/SHsYR

Schermafbeelding_2024-03-09_160106.png


Parkeer- en verkeersbeleid Achter de Kerken Abcoude    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Parkeer- en verkeersbeleid Achter de Kerken Abcoude om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...