Rust, natuur en veiligheid wordt bedreigd door grootschalige horeca en parkeerplaats in het prachtige park 16hoven.

park.jpeg

Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, komt er in park de Buitenplaats in Park16Hoven, een horeca gelegenheid met vergunning categorie 3. Van categorie 3 is bekend dat die aanzienlijke (geluids)hinder voor de hele wijk zal gaan veroorzaken. Voor grootschalige horeca bestaat in de wijk geen draagvlak. Toch wil de gemeente een horeca categorie 3 in het park plaatsen, terwijl de klankbordgroepen vanaf het begin anders is beloofd en belofte maakt schuld. Deze horeca gelegenheid wordt niet geplaatst voor de bewoners van de wijk maar voor bezoekers van buitenaf.

 

parkeren.png

 

Daarnaast heeft de gemeente altijd aangegeven dat de horeca gelegenheid lopend en met de fiets bereikbaar zou zijn. Dit is gewijzigd: de horeca gelegenheid krijgt 44 parkeerplaatsen direct bij het gebouw. In een park zou geen parkeerplaats moeten zijn voor auto’s, een park is bedoeld voor natuur en recreatie. Omdat het autoverkeer naar de horeca via de Zomerbrug zal gaan, zullen gevaarlijke situaties ontstaan voor bezoekers van het park. Daarnaast zal sluipverkeer in het park ontstaan als gevolg van het toestaan van verkeer via de Zomerbrug.

 

auto1.png

 

Wij, omwonenden van het park, zijn geschrokken van dit idee. Dit mag niet gebeuren!

 

Op de facebook pagina van Park 16Hoven staat in een post van vrijdag 10 mei jl. het volgende te lezen over de ontwikkeling van De Buitenplaats:

“Het project heeft als doel de natuurbeleving te intensiveren. Het is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen: er is niet alleen ruimte voor mensen, maar ook voor planten, insecten en vogels”.

 

Wat ons betreft staat de horeca gelegenheid categorie 3, het maken van een parkeerplaats in het park en het toestaan van autoverkeer in het park hier haaks op. Natuur heeft de wijk tot een succes gemaakt, grootschalige horeca en autoverkeer in het park doen hier afbreuk aan. Het zal ten koste gaan van het unieke karakter van het park en dat zou eeuwig zonde zijn.

 

geluid.jpeg

Daarom komen wij in actie en maken wij bezwaar tegen de plannen van de gemeente.

 

Via deze petitie roepen we iedereen op om zijn handtekening te zetten tegen deze plannen en om met zoveel mogelijk mensen naar de besluitvorming van de gemeenteraad te komen op donderdag ochtend 27 juni om circa 11:00 uur

Een grote opkomst zal een duidelijk signaal afgeven!

 

Laat ons park het fijne park blijven dat het nu is met een kleine horeca gelegenheid die lopend en per fiets bereikbaar is.


Corinne Custers & Alexander Lantink    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Corinne Custers & Alexander Lantink om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...