Oud papier inzamelaars Gemeente Súdwest Fryslân willen doorgaan!

foto_oudpapier_Homme.jpg

Wij, de coördinatoren oud papier inzameling namens vrijwilligersverenigingen voor de gemeente SWF, hebben 20 oktober 2020 kennis gekregen van de negatieve effecten die de, ons niet bekende, onlangs verrichtte nieuwe Europese aanbesteding heeft op de netto opbrengsten voor de inzamelende verenigingen, en per 01 januari 2021 zal ingaan.

Deze aanbesteding zal zonder aanpassingen in de gemeentelijke oud papier regeling leiden tot negatieve netto prijzen (opbrengsten minus kosten). Ofwel, inzamelaars moeten gaan betalen om het oud papier op te halen.

Iedereen weet, oud papier dien je gescheiden van GFT en restafval in te zamelen. Vele verenigingen hebben in een voor sommigen al meer dan 50 jaar lange traditie, dat voor en namens de gemeente gedaan. Naast het goede doel voor het milieu, dient het inzamelen ook als onmisbare inkomstenbron voor de verenigingen, scholen en kerken. Deze traditie ging en gaat gepaard met Mienskipsgefoel tussen jong en oud waar de inwoners graag aan meewerken. Dit omdat de inzamelende (muziek/sport) verenigingen, scholen, kerken etc. bijdragen aan de cultuur, saamhorigheid en leefbaarheid van een dorp tegen betaalbare kosten.

Wij hebben helaas moeten constateren dat de gemeente SWF met een simpel schrijven het inzamelen per 01 januari 2021 wil beëindigen zonder daarbij een gesprek of (langere termijn) alternatieven te bieden.

En vragen om een beslissing te nemen uiterlijk  per 01 december 2020, een onredelijk korte termijn voor zo’n ingrijpend besluit.

Inwoners van Gemeente Súdwest Fryslân, u geniet nu nog van het vele moois dat mogelijk is dankzij de opbrengsten van oud papier inzameling voor de inzamelende verenigingen door vrijwilligers.

Indien u hiervan wilt blijven genieten, teken dan alstublieft deze petitie om de gemeente Súdwest Fryslân te bewegen om met de oud papier inzamelaars te komen tot een regeling met passend perspectief voor korte en langere termijn.

Samen staan we sterk!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik CMV Crescendo Heeg om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...