Oproep tot Staakt het Vuren in Palestina

Aan alle inwoners van de gemeente Dijk en Waard,

Wij staan voor een belangrijke zaak die onze aandacht en actie vereist: het stoppen van de tragische situatie in Palestina. De voortdurende genocide die wordt toegebracht aan het Palestijnse volk is hartverscheurend en vereist onmiddellijke actie.

Daarom eisen wij als inwoners van de gemeente Dijk en Waard dat onze lokale overheid meer druk uitoefent, zowel regionaal als binnen de nationale regering, om een einde te maken aan deze onrechtvaardigheid. Nederland, als leverancier van F-35 materialen aan Israël, draagt medeverantwoordelijkheid voor de voortzetting van dit conflict. Het is tijd voor Nederland om deze verantwoordelijkheid te erkennen en te handelen.

Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en dringen er bij onze gemeente op aan om deze kwestie de aandacht te geven die het verdient. Samen kunnen we een verschil maken en streven naar vrede en gerechtigheid voor alle mensen in Palestina.

Teken nu en laat je stem horen voor vrede en menselijkheid.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Yasmine Togbe Aiheve om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...