Oproep aan Minister Onkelinx: LAAT ONS DIEREN HELPEN.

Dringende oproep aan Minister Onkelinx en Minister Laruelle:

Het federaal agentschap voor volksgezondheid en dienst dierenwelzijn willen onze vergunning (van iofpa-de poezenboot) om honden te houden intrekken. Zij spelen momenteel als minister, rechter en advocaat. Hun aanpak is viserend, dieronvriendelijk en onwaardig voor België.

Wij helpen alle dieren die hulp nodig hebben, zowel op eigen grondgebied als grondgebied Europa. Nog nooit werd bij ons een zaak van dierenwelzijn of dierenziekten vastgesteld. Wij werken samen met vier dierenartsen die toezicht houden op de diergezondheid.

De reden tot intrekking van onze vergunning is de klopjacht die het FAVV begonnen is tegen buitenlandse hulpbehoevende honden. Het FAVV meent dat deze dieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Buitenlandse hulpbehoevende honden zouden besmet kunnen zijn met hondsdolheid. In realiteit werd er door verenigingen (in de laatste tien jaar) nog nooit een hond met hondsdolheid in België binnengebracht. Het laatste geval dateert van vijf jaar geleden, waarbij een familie uit Marokko een besmette hond vandaar meebracht. 1 BESMETTE HOND VAN BUITEN EUROPA IS DE REDEN VOOR DEZE KLOPJACHT IN EUROPA.

Daarbij stelt dierenwelzijn dat er in België teveel honden zijn en dat de asielen overvol zitten. De echte cijfers zijn op zijn minst verassend te noemen: de broodfok in België was vorig jaar verantwoordelijk voor 159.000 nieuwe rashonden...het aantal geredde hulpbehoevende honden was slechts 1000 (cijfers van FOD Dierenwelzijn).

Een feit is dat 97% van de Belgen een pup wilt en deze vinden ze niet in asielen. Dus gaan ze naar de winkel of kweker om een pup te kopen en onderhouden zodoende de gigantische broodfok; de grootste en meest winstgevende industrie in Europa. Doordat de vraag naar pups groter is dan het aanbod haalt men clandestien massaal puppy’s uit de broodfoksector uit oostblok landen (die hier direct een Belgisch paspoort krijgen ...) naar België.

Jammer genoeg lopen er terzelfdertijd miljoenen ongewenste pups op straat rond te zwerven in Oost- en Zuid Europa, terwijl de broodfok  verder blijft produceren. Deze ongewenste pups verhongeren en sterven jong door verwaarlozing en vergiftiging. Hulp wordt hen nauwelijks geboden en de kans op adoptie wordt hen meer en meer ontzegd.

 

WIJ VRAGEN OM EEN DIERVRIENDELIJKE REGELGEVING VOOR DEZE VERENIGINGEN WAARBIJ VOLKSGEZONDHEID EEN BELANGRIJK PUNT IS.

WIJ VRAGEN OM VERDER TE GAAN MET DE ORALE VACCINATIE CAMPAGNES BIJ VOSSEN IN EUROPA OM ZO EUROPA VRIJ TE KRIJGEN VAN HONDSDOLHEID.

WIJ WILLEN BENADRUKKEN DAT HET TEGENGAAN VAN HET VERKEER VAN HONDEN IN EUROPA HONDSDOLHEID NIET ZAL TEGENGAAN, HET ZIJN NAMELIJK DE VOSSEN EN VLEERMUIZEN DIE DE GROOTSTE VERSPREIDERS ZIJN VAN DIT VIRUS.

WIJ HOPEN DAT DE BROODFOK NIET AAN DE BASIS LIGT VAN DEZE KLOPJACHT OP HULPBEHOEVENDE HONDEN IN BELGIË. DE BROODFOK IS EEN MILJARDEN-INDUSTRIE, WAAR DIEREN GEZIEN WORDEN ALS WINSTGEVENDE OBJECTEN.

HET TEGENGAAN VAN HULP AAN DIEREN BINNEN EUROPA DRUIST VOLLEDIG IN TEGEN DE BASISPRICIPES VAN EUROPA: VRIJ VERKEER VAN PERSONEN, GOEDEREN EN DIENSTEN WAARBIJ DIERENWELZIJN EEN BELANGRIJK PUNT IS.