OPROEP aan ALLE bewoners woonachtig aan of in de buurt van de SMITS VAN OYENLAAN in Nuenen

Een aantal politieke partijen binnen Nuenen maakt zich zorgen om de leefbaarheid in Nuenen.

Ook wij als burgers zijn bezorgd en willen hierin gehoord worden.

Binnenkort staat de MIRT (Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transport) op de agenda van provinciale staten en worden de toekomstige verkeersplannen van de regio mogelijk goedgekeurd. De Smits van Oyenlaan wordt in dit meerjarenplan nauwelijks genoemd maar is van wezenlijk belang voor het slagen van deze, voor Nuenen slechte, MIRT-plannen.

Svo.png

Zoals u wellicht weet is de Smits van Oyenlaan enkele jaren geleden onderdeel geworden van een zgn. bundelroute. Deze bundelroute is cruciaal voor de bereikbaarheid van met name Eindhoven en Helmond. De bedoeling is om het (regionale) verkeer van ondergeschikte routes over te nemen, te bundelen. Het gevolgd is dat deze weg steeds vaker gebruikt wordt en in de nabije toekomst nog drukker zal worden. Een toename van 20-30% is niet ondenkbaar.

Al jaren, sinds 1995, zijn wij in discussie met de gemeente over de overlast die wij dagelijks ervaren van de Smits van Oyenlaan. Gezien de MIRT-toekomstplannen voor de regio zal de overlast alleen maar toenemen!

Onlangs is in de wijken Refelingse Erven, Witte Put en Zandschel een handtekeningen actie geweest inzake de overlast zowel in geluid, CO2 en uitstoot van fijnstof met betrekking tot de Smits van Oyenlaan. Een nu al onhoudbare situatie! Maar liefst 175 handtekeningen (adressen) zijn hiervoor opgehaald.

Buiten genoemde wijken hebben wij vernomen dat elders in de nabijheid van de Smits van Oyenlaan er ook sprake is van overlast. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat ook andere bewoners hun stem willen laten horen.

co2_uitstoot.jpeg210105_header_geluidsoverlast.jpg

Wij willen dat status bundelroute Smits van Oyenlaan geschrapt wordt en dat men BREDER gaat kijken naar een oplossing.

Voordat de MIRT besproken wordt willen wij u hierbij betrekken. U als bewoner aan of in de buurt van de Smits van Oyenlaan. Vele ondertekeningen kunnen het verschil maken! 

Laat uw stem horen. Laten wij ons verenigen. Teken onze petitie vóór 1 juli a.s. 

Wij willen een leefbare woonomgeving, u toch ook? 

Teken de petitie via de volgende link: 

https://www.petities.com/oproep_aan_alle_bewoners_woonachtig_aan_of_in_de_buurt_van_de_smits_van_oyenlaan_in_nuenen

(Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen via de link die u per mail ontvangt.)

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Actiegroep SvO toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...