Open brief: geen Vlaams Belang-mandaten in onze cultuurhuizen. Teken mee!

Open brief

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon heeft beslist een parlementslid van het Vlaams Belang, in casu Filip Brusselmans,  te benoemen in de raad van bestuur van de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Hij moet Bert Anciaux, voormalig minister van Cultuur, als vertegenwoordiger vervangen.  Ook andere Brusselse huizen, zoals Zinnema, kregen een Vlaams Belang-vertegenwoordiger toegewezen.  

Het Vlaams Belang is geen partij als een andere.  Geboren uit het Vlaams Blok, dat in 2004 veroordeeld werd voor ‘systematisch aanzetten tot discriminatie en haat’,  houdt de partij  uitdrukkelijk vast aan een extreemrechts gedachtegoed. Het is een gedachtegoed dat niet hoog oploopt met een democratisch bestel waarin iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging dezelfde rechten heeft.

In een superdiverse stad zoals Brussel rijmt democratie dan ook op pluraliteit, inclusiviteit en interculturaliteit.   De KVS draagt die waarden al jaren hoog in het vaandel. De KVS is dan ook een open cultuurhuis waar door dialoog met en confrontatie tussen de veelheid aan socio-culturele vormen en publieken mee gestalte wordt gegeven aan de stedelijke democratie.   Samenwerking over taal- en cultuurgrenzen heen, en vermenging van experiment en traditie, zijn onmisbare ingrediënten voor een Vlaams cultuurhuis dat zijn emancipatorische rol wil spelen in een grootstedelijke context.  

Filip Brusselmans neemt publiek standpunten in die daar lijnrecht tegen ingaan. Zo schrijft hij in de Vlaams Belang-brochure van 2021 over cultuur: “Wij pleiten voor een culturele heropleving die een halt toeroept aan hen die onze identiteit dreigen op te lossen in hun stinkende en vooral smaakloze kosmopolitische eenheidsbrouwsel.” Deze en andere uitlatingen van Filip Brusselmans doen de vraag rijzen of hij zich als  bestuurder loyaal zal opstellen en zich constructief zal inzetten voor de oriëntatie van de KVS. Weinigen kunnen dat geloven.  

Of iemand met dergelijk profiel een rol kan spelen in de KVS is voor de politieke vertegenwoordigers van het Vlaams-nationalisme geen voorwerp van een inhoudelijk maatschappelijk debat.  Zowel Vlaams Belang als Jan Jambon poneren dat de raad van bestuur een afspiegeling moet zijn van de politieke samenstelling van het parlement.

Dat is een hoogst betwistbare interpretatie van het cultuurpact. Dat pact zegt dat alle ideologische en filosofische strekkingen beschermd moeten worden. Het bepaalt niet dat partijen proportioneel in de culturele instellingen vertegenwoordigd moeten zijn.  

In 2011 klonk het in de overvolle KVS: “Solidariteit maakt een cultuur groot”. Maar al jaren prangt de Vlaamse overheid het kunstenveld  tussen de hamer van de vermarkting en het aambeeld van de politieke bevoogding. Aan de ene kant trekt de overheid zich gestaag terug, vanuit de  idée fixe dat het via de vrije markt allemaal beter kan. Aan de andere kant vergroot ze haar greep via de beheersingsmechanismen en verstrakt ze de bevoogding. Het primaat van de partijpolitiek is duidelijk in opmars. Het is een gestaag proces. Maar het is wel een totaaloffensief op cultuur. Zal dat proces eindigen met, zoals Brusselmans het uitdrukte : ‘Cultuur is altijd een thema van links geweest. Nu hebben wij dat overgenomen.’ ? (Veto 27/9/2019)  

Op de juiste plekken eigen pionnen plaatsen. Publieke sollicitatieprocedures naar je hand zetten. Haatzaaierij lanceren tegen mogelijke tegenstanders. Instellingen die niet in de pas lopen financieel droogleggen en in plaats daarvan andere oprichten die zich meer schikken naar het dictaat van de partijpolitiek …  In landen als Hongarije, Polen en Turkije is dat dagelijkse praktijk: de instellingen niet alleen financieel  onder druk zetten maar daarnaast ook uithollen, zodat  elke democratische en emancipatorische inhoud verdwijnt. Wat overblijft zijn instellingen die een weerspiegeling zijn van partijpolitieke verhoudingen, maar niet langer in staat zijn om hun democratische rol te spelen.  

Die oriëntatie is misschien wel helder, maar ze zal in dit, ons land stoten op een No pasarán!      

Wij, eerste ondertekenaars, roepen de cultuursector op mee deze tekst te ondertekenen en het No pasarán! op die manier te helpen waarmaken.                           GAL, cartoonist, plastisch kunstenaar Josse De Pauw, acteur  Walter Hus, componist Stijn Coninx, filmmaker Alain Platel, choreograaf Jaouad Alloul, theatermaker, muzikant, auteur Kristien Hemmerechts, auteur Charles Ducal, dichter, auteur Roel Dieltiens,  cellist Jan Vromman, documentairemaker Hanne Michielsen, actrice en theatermaker Luc Mishalle, ex-directeur Met-x, muzikant-componist Saddie Choua, kunstenaar, docent Walter Zinzen, oud-journalist en auteur Warre Borgmans, acteur Peter Vandenbempt,  acteur, theatermaker Sara De Bosschere, actrice Noémie Schellens, sopraan Lucas Catherine, auteur en Brusselaar Dominique Willaert, theatermaker, auteur Justine Maxelon, danser, performer Dirk Tuypens, acteur Mieke Verdin, actrice Frank Vercruyssen (TGStan) theatermaker Katrien Reist, kunstwerker, curator Kobe Baeyens, zanger Ico Maly, cultuurwetenschapper Robrecht Vanderbeeken, filosoof en auteur Tijs Hostyn, cultuurvakbond ACV Puls Lieve Franssen, koordirigent  Lieven De Cauter, cultuurfilosoof KU Leuven, RITCS, Brusselaar Yoris Van den Houte, scenograaf en beeldend kunstenaar Caroline Lamarche, auteur Saïda Isbai, vakbondsverantwoordelijke ACV Puls Els Hertogen, algemeen directeur 11 11 11, in persoonlijke naam Leen De Spiegelaere, directeur Zinneke, in eigen naam Laura Oriol artist, core team SOTA (State Of The Arts) Nicolas Galeazzi artist, core team SOTA (State Of The Arts) Filip Jordens, zanger, acteur, theatermaker Guy Gypens, in persoonlijke naam Greet Brauwers, filmmaker Vital Schraenen, regisseur Anneleen Lemmens, Engagement Arts Raven Ruëll, theatermaker Lotte Nijsten, audiomaakster Gillis Van der Wee, sound designer Hugo Franssen, redacteur EPO, kernteam Hart Boven Hard Annabelle Van Nieuwenhuyse, presentator, kunstenaar Sarah Scheepers, coördinator ella vzw- Kenniscentrum gender en etniciteit    Gosie Vervloessem, kunstenaar, State of The Arts Miriam Hempel, grafisch vormgever, daretoknow Willy Thomas, acteur, artistiek leider Arsenaal/Lazarus Marijke Persoone, Hart boven Hard Lebuïn D’Haese, kunstenaar Kristof Van Hoorde , cultuurwerker, a.pass Sébastien Hendrickx, theatermaker, dramaturg, KASK/School of Arts Milo Rau, directeur NTG Anyuta Wiazemsky Snauwaert, coördinator NICC, kunstenaar  Wouter Van der Hallen, kunstenaar, cultuurwerker en docent Sam Stallaert, kunstenaar Joost Elschot, kunstenaar Renée van Zadelhoff, filmmaker     Febe Lamiroy, kunsthistoricus, NICC Olivia Hernaïz, kunstenaar Maria Blondeel, blauwdruk kunstenaar Nore De Belder, Het Groot Verzet Christine Leboutte, zangeres Wim Van Mulders, kunsthistoricus Sofie Sente, actrice  Wouter van de Koot, kunstenaar Pieter Vermeersch, kunstenaar Koen Boyden, kunstenaar Tom Pauwels, muzikant, directeur Ictus vzw Wouter Van Loo, kunstenaar, bestuurder NICC Stefaan Dheedene, kunstenaar, docent KASK & Conservatorium Gent Stefan Hertmans, schrijver Koen Bosman, regisseur schrijver, TGVagevuur en BRODER Peter Spaepen, componist, BRODER Pieter Hulst, BRODER Yannick Ganseman, beeldend kunstenaar  Elke Desutter, Beeldend Kunstenaar/ De Tank Stefan Serneels, Beeldend Kunstenaar Natasja Mabesoone, beeldend kunstenaar Jasper Rigole, beeldend kunstenaar David Weber-Krebs, kunstenaar, Outline vzw en KASK & Conservatorium Gent Daniel Demoustier, filmmaker Lies Van Assche, kunstenaar en vzw DOEK Katleen Vinck, beeldend kunstenaar Tasha Joan Paul, kunstenaar Filip Henri Decoster, beeldend kunstenaar Ellen Gillard, filosoof, essayist, RITCS, UA     Willem van Zadelhoff, schrijver Aimé Fierens, beeldend kunstenaar Han Soete, fotograaf Dieter Lesage, filosoof Virginie Bailly, beeldend kunstenaar en Brusselaar Paul Demets, dichter Sandra Sara Raes Oklobdzija, kunstenaar en theatermaker  Tamara Beheydt, kunstjournalist, curator Eva De Roovere, zangeres Sarah Baur, regisseur Piet Maris, muzikant Charles Godin, docent RITCS tinka pittoors, beeldend kunstenaar kris fierens , beeldend kunstenaar Harry Cole, Lichtontwerper, Opleidingshoofd RITCS Sara Eelen, (klimaat)dichter Klaas Tindemans, dramaturg, docent RITCS Seckou Ouologuem, dichter Alex Reynolds, kunstenaar, docent Philippine Hoegen, kunstenaar, docent, core team State of the Arts Moya De Feyter, schrijver en klimaatdichter Greet Vlegels, algemeen directeur Morpho-Antwerpen Thomas Blommaert, uitgever EPO Mulugeta Tafesse, beeldend kunstenaar  Joke Liberge, algemeen coördinator Unie van Regisseurs, in persoonlijke naam An De bisschop, docent School of Arts Gent Lut Gouwy, vrijgestelde VSOA-VRT Stefaan Peirsman, ACV Sirah Foighel Brutmann, kunstenaar Rita Vrancken, auteur  Pim Cornelussen, coördinator VONK & Zonen Ria Pacquée, beeldend kunstenaar Lut Vansant, ACV Puls (eigen naam) Ruth Lasters, auteur en leerkracht Koen Bogaert, docent politieke wetenschappen, Universiteit Gent Sofie Haesaerts, beeldend kunstenaar Marc Van Ranst, viroloog, UZ Leuven Katrien Verwimp, ACV: Bart Theys, ACV Voeding en Diensten (eigen naam) Margo Veeckman, kunstenaar, Engagement Arts Karim Zahidi, voorzitter Masereelfonds Laura Herman, Netwerk Aalst / Curatorial Studies KASK & Conservatorium Aike Roodenburg, Engagement Arts, dirigent, KASK & Conservatorium Cédric Claeys, ACV Voeding en Diensten, (in eigen naam) Ira A. Goryainova, film regisseur  Marie Rose Mayele Venneman, maker en performer Aglaia Konrad, kunstenaar Joery Scheepers, Het Bos / Sota  Gijs Teerlynck, Stadskanker / KVS Ana Torfs, beeldend kunstenaar Koen Vandendriessche, drummer Kate Mayne, artist/writer, cultureel werker Isabel Van Bos, curator Frank De Kaey, acteur, directeur EWT Theater Veerle Melis, beeldend kunstenaar  Femke Vanpoucke, algemeen en artistiek coördinator Rataplan Linda Van Tulden, filmproducentl Hilde Overbergh, beeldend kunstenaar Freya Stoops, leerkracht  Henri Jacobs, kunstenaar Dimitri Bontenakel, schrijver Frederik Le Roy, docent KASK & Conservatorium Geert van Istendael, schrijver Hanneke Paauwe, theatermaker, schrijver Ida Dequeecker, lid Furia en Boeh Silke Sarens, beeldend kunstenaar  Hannes Dereere, theatermaker  Silke Huysmans, theatermaker Jo Seminck, filosoof Joris Vertenten, grading Stephanie Lamoline, kunstenaar Simon Allemeersch, theatermaker  Andree van Voorst Vader, secretaris ACOD Cultuur Brussel  Jonathan Nicque, stafmedewerker vormingsdienst ACV Puls Kaat Arnaert actrice  Elies Vaer, publiekswerker en kunstenaar Tine Hens, journalist en auteur Dorothée van den Berghe, filmmaker Sofie Benoot, filmmaker  Anne Daems, kunstenaar Goedele De Winter, maatschappelijk werker  Susanne Weck, kunstenaar Carla Meertens , beeldend kunstenaar Kelly Schacht, beeldende kunstenaar Britt Raes, filmmaker, scenarist, illustrator, docent KASK/School of Arts Tim Martens, Filmproducent en docent RITCS  Pia Louwerens, kunstenaar-onderzoeker, schrijver, a.pass.  Tristan Faes, operazanger, adjunct secretaris ACOD Cultuur  Marjolein Schepers, onderzoeker, schrijver Nele Spaes (in eigen naam) Godart Bakkers, Netwerk Aalst/KASK School of Arts   Neoza Goffin, interdisciplinair helend  kunstenaar  Joris Hulstaert (in eigen naam) Caroline Rottier, theatermaker, docent  Katleen Vermeir, kunstenaar  Olsi leka, cellist  Loes Rom, scenarist   Jonas Geirnaert, animator Bart Spitaels, beeldend kunstenaar  Klara Van Es, documentairemaker  Samira El Khadraoui kunstenaar-curator croxhapox Vincent Pierins, muzikant, docent KASK School of Arts Quentin Legrand, producent Rue Branly,  Monali Meher, beeldend kunstenaar  François Beukelaers, acteur Renée Goethein, theatermaker en docent RITCS  Eva Cools, filmmaker Antje Van Wichelen, kunstenaar Hans Bryssinck, kunstenaar  Simon Baetens, kunstenaar Nadia Nsayi, auteur Sarah van Lamsweerde, kunstenaar Ingrid Vranken, artistiek leider DAS theatre (in persoonlijke naam) Zoë Demoustier, choreograaf, performer, Carmien Michels, auteur Cléo Totti, kunstenaar Daan Hugaert, acteur

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Lieve Franssen alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...