Open brief actiegroep Red de bomen van de Matenstraat

Geachte Schepen van Milieu Van Gysel,

Met deze brief willen wij, de Nielenaren begaan met het milieu, bij u schepenen bevoegd voor milieu en klimaat, onze zeer grote bezorgdheid over het groen in Niel aankaarten. De directe aanleiding waarom wij u schrijven is natuurlijk het verdwijnen van honderden volwassen bomen in onze gemeente de afgelopen jaren. Dit is in tegenspraak met jullie bestuursakkoord 2019-2024. Wij wachten nog steeds op het masterplan openbaar groen. “We maken werk van een groenactieplan, groenbeheersplan, een bomenbeheerplan, een bomenbeleidsplan en een beheerplan voor alle gemeentebossen.” Tot hiertoe kunnen we enkel lijstjes maken van honderden verdwenen volwassen bomen en geen honderden nieuwe aanplantingen. Maar ondanks al die goede voornemens blijven de bomen de laatste tijd wel met grote regelmaat tegen de vlakte gaan.

Kleine opsomming:

· Verkaveling Durabrik: ± 200 bomen

· Realisatie parking Stationstraat

· Achterliggende zone Matenstraat en spoorweg: alle struiken en bomen weg

· Heraanleg Matenstraat: + 100 bomen

· Poortelei: ± 10 bomen

· Groene bufferzone tussen de Anne Frankstraat en een aanpalend bedrijventerrein: per vergissing 70 bomen

· Heraanleg Eerste Meistraat: ± 50 bomen

· Kwaede Wielstraat ± 100 bomen

· Waterfront Wetenschapspark ± 100 bomen

· Etc…

Beste Sven, wij zijn geen ecologen of biologen, maar we weten wel dat bomen zeer belangrijk voor ons zijn. Bomen zijn onderdeel en tegelijkertijd ondersteuners van de biodiversiteit. Bomen leveren namelijk voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en korstmossen. Door hun structuur, onderlinge verschillen in bijvoorbeeld het basttype, leveren bomen zeer veel verschillende leefomstandigheden. Vogels kunnen geen nesten bouwen in jonge aangeplante bomen. Een hoge biodiversiteit is gunstig voor het welzijn en welbevinden van onze Nielenaren

Studies wijzen uit dat je 1 volwassen boom moet vervangen door 100 jonge bomen om jaarlijks dezelfde hoeveelheid CO2 op te nemen. Om de jaarlijkse CO2 opname van de reeds gekapte en te kappen bomen te compenseren, moeten jullie duizenden jonge bomen planten. Niel is trouwens één van de gemeentes in Vlaanderen met de minste straatbomen.

Desondanks opgenomen in het Strategisch meerjarenplan “Niel communiceert open, positief en proactief. De inwoners worden betrokken op het juiste moment, op de juiste manier en met de juiste wederzijdse verwachtingen en participeren maximaal.” Is de communicatie met de gemeentediensten soms tenen krullend. Hierbij een voorbeeld hoe wij ons als inwoners als idioten voelen behandeld: “We hebben enige tijd terug blijkbaar op vraag van een van uw buren de heer Cardoen moeten contacteren. Er werd gevraagd om de wildgroei aan te pakken waarin vossen zouden schuilenvoor de kippen.” In Niel worden bomen gekapt naar aanleiding van veronderstellingen. Dit is niet de eerste maal dat er bomen per vergissing werden gerooid. 70 stuks in de groene bufferzone Anne Frankstraat en aanpalend bedrijventerrein.

Beste schepenen Van Gysel met veel aandacht herlazen we de ambities inzake het milieu en klimaatbeleid in het bestuursakkoord, maar konden slechts zeer matig overtuigd worden. Ik zie U al ongemakkelijk op uw stoel heen en weer schuiven. Wat gaat dat allemaal kosten, wie gaat dat betalen. Heel simpel, bij goed beleid betaalt dat zichzelf terug. Het is tijd dat je het roer in handen neemt en Niel klaar maakt voor de klimaatsverandering die met een rotvaart op ons afkomt. Wij vragen van U dat er dringend werk wordt gemaakt van een:

· bomenbeheerplan

· bomenbeleidsplan

· beheerplan voor alle gemeentebossen

Zonder actie is binnenkort het enige groen in Niel de groene verf geschilderd op het wegdek.

Actiegroep Red de bomen van de Matenstraat    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Actiegroep Red de bomen van de Matenstraat alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...