OPEN BRIEF AAN INWONERS VS: OMWILLE VAN ZIJN CATASTROFAAL KLIMAATBELEID STEM NIET VOOR TRUMP

OPEN BRIEF AAN DE INWONERS VAN DE VS: “OMWILLE VAN ZIJN CATASTROFAAL KLIMAATBELEID STEM NIET VOOR TRUMP”   Op dinsdag 3 november kiest U een nieuwe president voor de volgende vier jaar. Omwille van zijn catastrofaal klimaatbeleid roepen wij U uitdrukkelijk op om Uw stem niet aan Trump te geven. Deze vraag mag overkomen als een niet-geoorloofde inmenging in binnenlandse aangelegenheden van de VS, maar als aardbewoners zijn wij direct betrokken partij bij het klimaatbeleid dat het grootste en machtigste land op aard voert. Het fossiele brandstoffenbeleid, dat Trump de afgelopen vier jaar voerde en nog wil verder zetten is een regelrechte bedreiging voor het leven op aarde. Het jaagt niet alleen de CO2-emissies in de VS in de hoogte, maar heeft ook een nefaste invloed op de aanpak in andere landen.   Zo trok Donald Trump de VS terug uit het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming wil beperken tot 1,5 graden en schrapte hij de belangrijkste klimaatregulaties van de regering-Obama zoals het Clean Power Plan dat grote vervuilers verplichtte hun uitstoot te verminderen. Al meteen na zijn aanstelling gaf hij in 2017 een vergunning voor de Dakota Access Pipeline en voor eind 2020 wil hij boorrechten verkopen in Actric National Wildlife Refuge (Alaska), het grootste natuurgebied in de VS. Rapporten zoals dat van het ‘National Climate Assessment” uit 2018, waarin 300 wetenschappers waarschuwen dat de VS tegen eind deze eeuw honderden miljarden dollars verlies zullen lijden door klimaatopwarming, deed hij af als ‘ongeloofwaardig’.   Om de aarde te redden zijn drastische maatregelen nodig om niet langer fossiele brandstoffen te gebruiken. De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer blijft immers voortdurend stijgen. Het kwik op aarde steeg gemiddeld reeds met 1,1 tot 1,2 graden in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. De vijf warmste jaren ooit sinds het begin van de waarnemingen dateren allemaal van het voorbije decennium. De kans is volgens het Wereld Metereologische Organisatie (WMO) groot dat de gevreesde temperatuurstijging van 1,5 graden zich al een van de volgende jaren voordoet. Smeltende ijskappen, onblusbare bosbranden, uitzonderlijke periodes van droogte, mislukte oogsten, toenemende migratiestromen, stijgende zeespiegels, een dramatische teloorgang van de biodiversiteit… zijn hiervan onmiskenbare gevolgen.  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik LUC VANHEERENTALS om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...