Open Brief aan Ben Weyts : Zwerfkattenbeleid versnelling hoger

Open Brief aan Minister Ben Weyts van kattenopvangen/asielen : Zwerfkattenbeleid moet een versnelling hoger schakelen - Vergeet uw handtekening niet per mail te bevestigen!

Zo verheugd als we bij dierenorganisaties ook waren om te zien dat u uw been stijf houdt en zich blijft inzetten voor het verbod op onverdoofd slachten, zo teleurgesteld waren we toen we uw persmededeling over het aantal dieren in asielen te lezen kregen.

U poneert dat het aantal katten in asielen en het aantal geëuthanaseerde katten gedaald is in 2014 en dat dit te wijten is aan de wet die onder uw bevoegdheid in voege is getreden.  Vanaf september 2014 moet iedereen, inclusief particulieren, een kat steriel maken en registreren alvorens ze weg te geven.  Indien er daadwerkelijk op het einde van het jaar 2014 bleek dat er een daling van het aantal katten in asielen was dan betwijfelen wij ten zeerste dat dit was door de wet die in september van datzelfde jaar in voege trad.  Indien er werkelijk minder katten in asielen zijn beland en minder katten een spuitje kregen in 2014 dan lijkt ons dat eerder andere oorzaken te hebben gehad.  Was het door een strengere winter, was het door het zwerfkattenbeleid dat door vele erkende en niet-erkende opvangen en gemeenten in de jaren daarvoor nog gevoerd werd?  We weten het niet maar het zal zeker niet te wijten zijn aan een wet die slechts enkele maanden voor het einde van het jaar in voege trad en bij zo goed als niemand bekend was.

De praktijk van 2015 wijst immers uit dat het dweilen met de kraan open is.

 • Nog nooit hebben kattenopvangen/asielen zo veel kittens binnen gekregen, propvol zaten ze en het tweede kittenseizoen is nog niet eens echt van start gegaan;
 • Verwilderde kittens moeten vroegsterilisaties en –castraties ondergaan en teruggeplaatst worden omdat er gewoon geen plaats meer is en al zeker niet voor deze verwilderde kittens die zo goed als geen enkele adoptant kunnen bekoren;
 • Facebook en het internet wemelen van de oproepen van particulieren die kittens gratis en niet-steriel weggeven, sommige van die kittens zijn zelfs zo ziek dat ze niet erg lang zullen overleven;  
 • Dierenartsen zeggen letterlijk tegen particulieren : “Kom maar langs, we geven de kittens direct een spuitje dan bent u er van af.”;
 • Particulieren contacteren asielen en opvangen met de melding dat ze weten dat deze vol zitten en bieden aan om gevonden/gedumpte kittens groot te brengen om zeker te zijn dat ze geen spuitje krijgen;
 • Meer en meer volwassen katten worden aan hun lot overgelaten, verwaarloosd en zelf mishandeld.  Zijn ze ziek, zijn ze zwanger?  Laat ze maar lopen of zet ze maar ergens af, ze zullen daar wel eten en onderdak krijgen en anders is dat pech.  Het is toch maar een dier.
 • Poezenmoeders- en vaders die zwerfkatten gaan voederen zien de kolonies met zienderogen toenemen.
 • En tot slot, alle gedumpte kittens en katten die niet gevonden worden omdat ze hun weg niet naar de bewoonde wereld terugvinden en een eenzame dood sterven.

De cijfers van 2015 zullen aantonen dat de praktijk die hier boven beschreven werd de echte realiteit is.  Wij zijn allen voorstander van de wet die u uitschreef en waarin u ook particulieren verplicht om kittens te steriliseren/castreren en registeren voor ze weggeven worden.  Maar we zijn realist en weten dat het effect van deze wet pas over enkele jaren en niet na enkele maanden voelbaar zal zijn.  Daarenboven zal het effect er ook alleen maar zijn als er minimaal aan volgende zaken gevolg wordt gegeven :

 • Er moeten nog meer controles op alle meldingen/klachten uitgevoerd worden en de nodige boetes en straffen moeten gegeven worden indien er effectief overtredingen zijn op de wet.
 • Gemeenten moeten (terug) een zwerfkattenbeleid voeren (en dierenwelzijn niet van de politieke agenda halen omdat het om financiële redenen geen prioriteit zou zijn).  Een zwerfkattenbeleid betekent daarenboven voor ons dat gezonde katten niet geëuthanaseerd worden.
 • Er moet blijvend aan sensibilisering worden gedaan om de mensen te wijzen op de gevolgen van het niet-steriel maken van hun huiskat.

Als dierenorganisaties/opvangen/asielen zouden wij al blij zijn als bovenstaande voorwaarden vervuld zouden worden maar om een nog beter resultaat te hebben zouden zelf volgende zaken uitgewerkt moeten worden :

 • Verplichte lokale premies om huiskatten steriel te laten maken (naar voorbeeld van Antwerpen maar dan liefst in de maand februari aangezien het in juni vaak reeds te laat is en de eerste nestjes geboren zijn)
 • Verplichte lokale sensibiliseringscampagnes gericht op specifiek publiek (vb. studenten in studentensteden)
 • Het invoeren van voederpassen zodat poezenmoeders- en vaders op een gecontroleerde wijze op toegewezen plekken zwerfkatten kunnen voederen, zonder risico op gasboetes voor sluikstorten.
 • Een verplicht centraal chipregister (zoals voor honden ook reeds bestaat) zodat mensen die hun kat dumpen ook opgespoord en gestraft kunnen worden.
 • Een uitgewerkt systeem van gas-boetes voor mensen die blijven weigeren om hun katten steriel te maken.

Als dierenorganisaties/opvangen/asielen worden wij dagdagelijks geconfronteerd met zieke, gedumpte, verwaarloosde dieren en vaak zitten we met de handen in het haar want vrijwilligers en centjes om alle kosten te betalen hebben we nooit voldoende maar we geven niet op en gaan door om zo veel mogelijk dieren/katten te redden en een beter bestaan te bieden.  Wij staan dan ook open voor overleg met u om verdere praktische maatregelen uit te werken en samen met u een effectief (zwerf)kattenbeleid verder uit te werken.

Deze brief werd opgesteld dankzij een samenwerking tussen onderstaande organisaties/opvangen/asielen maar de lijst is zeker niet limitatief en zal gaandeweg via een petitie aangevuld worden met andere organisaties/opvangen en particulieren.

PS. Deze brief is vooral geschreven vanuit het oogpunt van de kattenproblematiek maar eenzelfde probleem stelt zich ook voor honden.  Ook deze beestjes worden immers gedumpt en massaal aangeboden via het internet, wat ook een vertekend beeld in de cijfers kan geven.  Deze dieren komen vaak in verkeerde handen terecht (broodfokkers, gebruik voor hondengevechten).   Zij en ook andere dieren verdienen dus eveneens uw aandacht.

Zwerfkat in Le(u)ven vzw -  HK30215195
Vzw Poncho Zwerfkatten Wezel - HK30104473
Catdet, Brasschaat  - HK30105392
Dierenasiel De Grensstreek - HK30301364
Vzw Katimoe Menen - HK30304499
VZW Noodasiel Lommel - HK30704047
Poezenopvang De Zwarte Kat, Schilde - HK 30104311
Helga’s Poezenhuis opvang, Keerbergen, GV30215240
De Snorhaar, Scherpenheuvel HK30214902
Vzw Dierenvrienden Sint-Truiden - HK30700074
Kattenopvang Waasland vzw - HK30405152
Dierenasiel  Unco –Jerry Kempen vzw - HK30104635
Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming - Asiel Animalibus - HK30210693
Paws and tails, Izegem - HK30305020
Kattentehuis Vergeet-me-Nietje - HK30214852 
Kathy's Cathouse, Ardooie - HK30305142  
De Poezemoeders Zwerfkattenproject Turnhout vzw - HK 30104223
Pink Paws Pet Rescue Tessenderlo