OPDC 't Nijrees speciaal middelbaar onderwijs moet blijven!

OPDC 't Nijrees speciaal middelbaar onderwijs moet blijven!

De overheid heeft besloten dat speciaal onderwijs zoals OPDC 't Nijrees maar moet gaan sluiten. De overheid vindt dat kinderen met ADHD/PDDNOS en ander soort problemen maar opgevangen moeten worden bij het reguliere onderwijs. Terwijl het reguliere onderwijs totaal geen tijd heeft voor dit soort kinderen, ook is zo'n school niet prikkelarm ingericht voor dit soort kinderen, waardoor ze ondersneeuwen op het regulier onderwijs. Ook zijn ze al snel een buitenbeentje waardoor pesterijen makkelijk ontstaan en deze kinderen zich ongemakkelijk voelen.

Heel veel van dit soort kinderen hebben dankzij OPDC 't Nijrees wel hun diploma behaald wat ze op een reguliere school niet hadden gered.

Wij willen dat deze school blijft bestaan!

Teken deze petitie en zeg het voort!