oosterpoort in actie

 

Waarom actie:

 

De jeugdhulpverlening wordt vanaf 1 januari georganiseerd door de gemeente.

 

Door de bezuinigingen van rijksoverheid en gemeente wordt veel goed geschoold personeel ontslagen.

 

Door de bezuinigingen van rijksoverheid en gemeente komen jongeren en gezinnen die nu hulp ontvangen op straat te staan.

 

 

 

Wat willen wij:

 

De zorg aan jongeren en gezinnen moet voor 2015 gegarandeerd worden.

 

Goed geschoold personeel moet een plek krijgen in de toegang tot de zorg voor jongeren en gezinnen.

 

De gemeente mag de bezuinigingen binnen de jeugdzorg niet afwentelen op jongeren, gezinnen en werknemers.

 

 

 

Wat Kunt U doen:

 

Onderteken deze petitie. 

 

Wij zullen alle handtekeningen op 30 oktober 13.30 uur aanbieden aan de verantwoordelijk wethouder van de Gemeente Oss.   U bent vanaf 13.15 welkom bij het gemeentehuis in Oss, raadhuislaan 2, 5341 GM.