OORDEGEM ZONDER BANKCONTACT vraagt een Cashpunt in Oordegem

Hierbij het antwoord van de CEO van KBC op onze nieuwjaarsbrief van 28 december
 
Van: Koenraad Debackere Verzonden: vrijdag 30 december 2022 16:29 Aan: andré om janssens CC: janssens andré Onderwerp: Re: Nieuwjaarsbrief : ELKE DEELGEMEENTE HEEFT RECHT OP EEN BANKAUTOMAAT RE: Oordegem vraagt opnieuw een geldautomaat
Geachte Heer Janssens,
Dank voor uw bericht. Ik heb het ondertussen opgenomen met Batopin. Zij zullen graag verder met u opvolgen.
Met beste groet en een fijn eindejaar en een voorspoedig Nieuwjaar gewenst voor u en allen u dierbaar.
Koen Debackere
 
 

ELKE DEELGEMEENTE HEEFT RECHT OP EEN BANKAUTOMAAT . Overal verdwijnen de bankfilialen en de bankautomaten . Van de Actievoerders in Deelgemeente Oordegem . Zie de reactie van de burgers hier via onze petitie:  https://www.petities.com/oordegem_zonder_bankcontact... En  ge zijt van oordegem : https://www.facebook.com/groups/547944105304574/search?q=bankcontact&filters=eyJycF9hdXRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvcl9tZVwiLFwiYXJnc1wiOlwiXCJ9IiwiaW50ZXJhY3RlZF9wb3N0czowIjoie1wibmFtZVwiOlwiaW50ZXJhY3RlZF9wb3N0c1wiLFwiYXJnc1wiOlwiXCJ9In0%3D De recente geschiedenis van de banken. Ze hebben hun eigen de das omgedaan, en de burgers, hun klanten zijn daar het slachtoffer van.   De banken hebben vroeger  hun filialen, zo dicht mogelijk bij de klant gezet . Bijna in elke gemeente (deelgemeente ) werd filiaal opgericht( meestal met bankautomaat).   In de centrum steden/gemeenten, waren ze danig dicht bij elkaar opgesteld, dat er zoals in centrum Lede  6 stuks staan op 300m van elkaar . Niet meer economisch meer, te dicht op elkaar . Ze hebben hun fouten ingezien  Van wat in het verleden verkeerd is gelopen.  Dus besparen.    In deelgemeente  Oordegem waren er  3 stuks  tot in juni 2022 . Daarna niets meer . En zo is het, stillekens aan ,  in vele steden, gemeenten en deelgemeenten gegaan. De klant moest er zich maar aan  aanpassen het  gewoon geraken.   Ze zijn gaan besparen, hun filialen stilaan gaan afbouwen en dus ook de bankautomaten. = minder personeel, minder huur panden , minder automaten en meer winsten. En zeker  na de bankencrisis in 2008. De banken zijn vergeten dat de burgers ( DE Staat) hen miljarden heeft toegeschoten om niet bankroet te gaan . En zo vlug als mogelijk zijn ze nadien gaan reorganiseren, nog minder filialen en minder automaten . En zo zijn er honderden deelgemeenten in het zelfde bedje ziek dat ze geen bank meer in de buurt hebben .  De burger , werd er  in eerste instantie het slachtoffer van.   De kosten van beheer en onderhoud werden nog steeds te hoog geacht .   De 4 grootbanken ( Belfius, BNP , KBC , ING ) hebben, daarom ,  in maart 2020 de Nv BATOPIN opgericht.  Met als doel  om de kostprijs van de banken hun huidige bankautomaten netwerk te verminderen,  uit te baten en te hervormen , los van de aandeelhouders.     Dit in navolging van de kleinbanken, ( Axa, Argenta, Crelan, vdk en B-post) die de reorganisatie via JOFICO  doen,  reeds in 2019 ( die er al een jaar eerder mee bezig waren jn ) om het beheer en het onderhoud gezamenlijk uit te voeren, ook om de kosten te drukken .   De automaten van deze organisatie,heeft als surplus, dat hun automaten toelaten om overschrijvingen te doen en uittreksels af te printen . Overleg met Jofico en Batopin is var te zoeken.     Batopin doet de reorganisatie en niet de grootbanken . De banken doen het niet.  Het is Batopin die het doet . Wel in de banken hun naam . De banken doen zoals de kleine kinderen.  Ze steken het op een ander.     Batopin reorganiseert, in opdracht van de banken , zodanig : DAT HET AANTAL BANKAUTOMATEN MET MEER DAN DE HELFT ZAL DALEN.   Van meer dan 7744 in 2010, naar 4232 in 2020 tot 2240 stuks in 2024.   Daarvoor hebben ze een investering van 120 miljoen veil = ong 54 000€ per neutrale automaat . Nu willen ze geen extra bankautomaten plaatsen .    Als ze NU eens 200 extra bankautomaten bijplaatsen ( in deelgemeente waar er noodzaak is) dan kost hen dat 10 ,8 miljoen . Een peulschil voor elke bank met elk hun jaarlijkse miljarden winst die ze maken . Kan je nazien Via  KruispuntBank van Ondernemingen  Public Search --> de jaarrekeningen van de grootbanken hoeveel miljarden winsten ze al jaren na elkaar hebben gemaakt .    Ze maken de burger Nu wijs dat er overal bijkomende bankautomaten worden geplaatst, evenrediger verdeeld over Belgisch grondgebied, op plaats waar de burger een automaat nodig heeft.  Als we de reeds geplaatste  neutrale automaten bekijken, dan is niets minder waar. Ze ondergraven hun eigen plaatsing strategieën       Ze vergeten er echter bij te vertellen dat de bestaande bankautomaten die in de filialen staan van de 4 grootbanken, 3 maand na plaatsing van de neutrale bankautomaten worden weggenomen. Dus blijven er veel minder over.   Nu lijkt dit een surplus, alsof er automaten bijkomen .  de klanten zijn redelijk tevreden . Doch eens de oude automaten van de 4 grootbanken in hun filialen weg zijn,  blijft er maar de helft meer over.  Misleiding van de klant Als dat geen valse trukken zijn.   Momenteel zijn we bezig met  de verantwoordelijken aan te schrijven . Het gemeentebestuur wil geen extra automaat aanvragen aan B-post, in het kader van het 7 de beheerscontract . want zij moeten plaats voorzien en de kosten betalen .   De banken die we hebben aangeschreven , idem als  Febelfin de overkoepelende organisatie , trekken aan hetzelfde zeel  . Ze blijven hun strategie via Batopin trouw .   Er zijn in het verleden al meerdere politiekers die de gang van zaken  in vraag hebben gesteld . Maar ze wordt niet serieus genomen .   Huidig hebben we de  Gouverneur van de Nationale bank ; de Minister van Financiën Vincent VanPeteghem ; Minister van economie Mr. Pierre-Yves Dermagne en de nieuwe Staatssecretaris voor begroting Mevr. Alexia Bertrand.aangeschreven . Uit haar antwoord blijkt dat  : “ zij opnieuw aan het onderhandelen met de sector over de aanwezigheid van de bankautomaten in het straatbeeld en hun bereikbaarheid.  samen met mijn collegae Dermagne en Van Peteghem opnieuw aan het onderhandelen met de sector over de aanwezigheid van de bankautomaten in het straatbeeld en hun bereikbaarheid.   De 5 km die u aanhaalt is slechts één van de criteria die in beschouwing wordt genomen. We bekijken de situatie ook op 1, 2 en 3 km, afhankelijk van de dichtheid van bevolking. Er komen verschillende criteria. de bedoeling is wel om tot een resultaat te komen tegen het einde van dit jaar.”   Gelieve deze prottestbrief zoveel mogelijk delen aub  Samen staan we sterk!!   De burgers van alle deelgemeenten in België  waar alsnog een bijkomende bankautomaat zal komen door deze actie , zullen U ervoor dankbaar zijn .   Bedankt al op voorhand Janssens Andre, Beekstraat 29 ,9340 Oordegem  omsteker@msn.com

 

Antwoord van de nieuwe Staatsecretaris Mevr. Alexia Bertrand : toch een klein beetje + nieuws alhoewel ! Veel beloven en ....
"Bedankt voor uw mails over de bankautomaten.
Ik ben samen met mijn collegae Dermagne en Van Peteghem opnieuw aan het onderhandelen met de sector over de aanwezigheid van de bankautomaten in het straatbeeld en hun bereikbaarheid.
De 5 km die u aanhaalt is slechts één van de criteria die in beschouwing wordt genomen. We bekijken de situatie ook op 1, 2 en 3 km, afhankelijk van de dichtheid van bevolking. Er komen verschillende criteria voor dichtbevolkte en dunbevolkte gebieden.
Daarenboven pleit ik voor de bereikbaarheid van de bankautomaten, namelijk dat ze zich niet bevinden in winkelcentra die afgesloten zijn in het week-end of na de kantooruren, en voor de aanwezigheid van minstens één bankautomaat per gemeente die ook geldstortingen toelaat.
Ik ben er me terdege van bewust dat, zoals u terecht zegt, niet alleen met Batopin moet gesproken worden en we onderhandelen dus ook met alle banken op het Belgisch grondgebied.
Ik kan u verzekeren dat mijn collegae en ikzelf zeer veel energie steken om tot een bevredigend resultaat te komen voor de consument. We laten ons in deze ook adviseren door de Nationale Bank die een zeer duidelijk zicht heeft op de situatie.
Gezien de huidige stand van de onderhandelingen kan ik u niet meer info bezorgen, maar de bedoeling is wel om tot een resultaat te komen tegen het einde van dit jaar.
Met vriendelijke groeten,
Alexia Bertrand

Beste sympatisanten , 

Het laatse nieuws , petities  staan nu op bijna 1200 handtekeningen , waarvan  620  afkomstig van mensen van boven de 17 jaar uit Oordegem . 

We hadden geschreven naar Mevr de Staatsecretaris De Bleeker. En we waren nogal positief ,na het lezen van haar antwoord op ons schrijven :  "Zoals gesteld in mijn e-mail “Betreft de beschik- en bereikbaarheid van bankautomaten en kantoren onderzoeken we binnen de regering de noodzaak, de opportuniteit en de juridische slagkracht om met al dan niet wetgevende initiatieven voor de dag te komen. Het betreft evenwel een bijzonder complexe aangelegenheid waarbij rekening dient gehouden te worden met diverse technische en wettelijke beperkingen.”   Met andere woorden: we bekijken of we wettelijk een minimale dienstverlening kunnen verankeren. Ik kan daar helaas geen termijnen op plakken, maar wel bevestigen dat hier aan gewerkt wordt.   Met vriendelijke groeten, Eva

Evenwel heeft mevr de staatssecretaris, ondertussen haar ontslag gegeven. 

Zij werd vervangen door  Mevr Alexia Bertrand . We hebben haar dan ook , de met haar voorgangster gevoerde communicatie doorgestuurd. we wachten op haar reactie .  

Van de  minister van Financien  Mr. Vincent Van Peteghem kregen we volgend antwoord :"Zoals gezegd wordt het probleem van de ATM’s door ons, samen met de hoofdbevoegde minister Dermagne en de Staatssecretaris De Beeker, van dichtbij opgevolgd". 

We hebben ook de Goeverneur van de Nationale bank aangeschreven , die tenslotte bevoegd is voor de controle op de banken . 

Ook de  de Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne  werd aangeschreven . we wachten op  zijn antwoord . 
20221031_091522.jpgSLOGANS DIE HET GEMEENTEBESTUUR (de politiek ) NIET DE MOEITE VOND .

WE GAAN NIET WACHTEN TOT IN 2024!

Sinds juni 2022  is het Belfius filiaal gelegen Oordegem kouter 41 en dus ook de bankcontact gestopt.

Dit betekent voor de inwoners van Oordegem en omliggende gemeenten  ,ver omrijden om aan wat cach geld te geraken, 

De dichtste  bankcontacten :

Lede :  7 stuks binnen straal van 0,8km , gelegen op 8,9 km van centrum Oordegem.

Wetteren , op 6,5 km

 Sint Lievens Houtem , op 7,3km

Erpe-mere , op 8,9km

Het ontbreken van een bankautomaat op het grondgebied , houdt veel mensen van de Oordegemse en omliggende gemeenten bezig.

Het is essentieel dat de burger vlotte toegang heeft tot cash geld ,dit voor het goed funtioneren van de maatschappij . Volgens de Nationale bank en volgens Test Aankoop moet de bevolking kunnen beschikken over een bankcontact binnen de 5 km van zijn woning. 

De mensen van Impe, Smetlede, Erondegem , Vlierzele, Massemen maakten gebruik van de Belfius BC op Oordegemkouter . 

Aangezien Batopin = samenwerlings akkoord van de  verschillende ,grootste banken bezig is,tegen eind 2024  met het oprichten van een netwerk van Cashpunten .

Daarom willen wij via deze petitie zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen teneinde bij Batopin een cashpunt (eventueel een extern ) te verkrijgen in Oordegem .

Gelieve uw naam, voornaam   , adres  straat nr gemeente , geboorte datum en handtekening  voor akkoord met de petitievraag te vermelden .

Waarvoor ongelofelijk bedankt.

Janssens Andre 

Beekstraat 29

9340 Oordegem

0473 55 61 09

omsteker@msn.com 

De privicy van de ondertekenaars zal worden gegarandeerd.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik JANSSENS ANDRE om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...