Onveilige kruisingen GILZE

Beste ouders, verzorgers, opa's, oma's en alle Gilzenaren,

Teken deze PETITIE voor meer veiligheid op de Tip, in de Raadhuisstraat en bij de kruising Nieuwstraat - Korte Wagenstraat - Lange Wagenstraat.

De Tip is een mooie kruising geworden met een vijfsprong zoals het vroeger was (1940) Deze vijfsprong is echter zeer onveilig met het huidige verkeer anno 2022. Graag zouden wij als brigadiers zien dat er een duidelijke verkeerssituatie gecreëerd wordt, zodat IEDEREEN veilig kan oversteken.

Dagelijks zien en ervaren we dat er zeer veel onduidelijkheid is bij alle weggebruikers en dat moet anders.  

In de huidige situatie heeft alle verkeer van rechts voorrang dus ook het verkeer komende vanuit het Mollebos. Zoals gebleken is deze situatie zeer gevaarlijk (de eerste aanrijding met auto-fiets heeft al plaats gevonden). Het is nu wachten op de 2e, 3e, 4e enzovoort.
Maar ook al het gemotoriseerde verkeer dat vanaf de Tip de Raadhuisstraat inrijdt, mag na de vijfsprong (einde 30km-zonde) weer gas geven terwijl er verderop in de straat nog een school staat. Helaas laat de herinrichting rondom het plein bij basisschool de Wildschut ook te lang op zich wachten, waardoor er daar gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, vooral omdat er in de Raadhuisstraat te hard gereden wordt!

Wij als brigadiers zijn voor een duidelijke verkeerssituatie en zouden graag zien dat dit op zeer korte termijn veranderd.

Ook willen we aandacht voor de kruising Nieuwstraat-Korte/Lange Wagenstraat zodat er duidelijke signalering komt. Er is nu een onoverzichtelijke situatie waarin alle verkeersdeelnemers moeten zoeken naar hoe ze veilig kunnen oversteken.

- Vele weggebruikers hebben niet in de gaten dat deze kruising nu een uitritsituatie is, waardoor alle verkeer uit de Korte Wagenstraat en vanuit het gedeelte Tip-Nieuwstraat voorrang moet verlenen aan alle mede weggebruikers inclusief de voetgangers.  

- Verder is er ook te weinig zicht vanuit de Lange Wagenstraat richting de Nieuwstraat,  zodat je al half op de kruising bent voordat de situatie overzichtelijk wordt.  

Daarom willen we u vragen deze petitie te ondertekenen voor de veiligheid van iedereen, dus ook die van u en uw naasten.  

 

Met vriendelijke groeten,
De Brigadiers van Gilze