Ontwikkelen van de Albrandswaardsedijk/Welhoeksedijk tot autoluwe dijken.

Beste dijkbewoners,

Het is al weer enige tijd geleden dat we met jullie contact hebben gehad. We hebben toen namens jullie een brief verstuurd aan wethouder Heezen, waarin wij de wethouder hebben verzocht om verkeersbeperkende maatregelen op de Albrandswaardsedijk.  

Zonder uitzondering wordt er veel overlast ervaren van het verkeer. Veel zwaar verkeer dat de dijk als kortste route gebruikt, hoge snelheden tussen de verkeersdrempels en overlast van motoren.  

Daarom hebben wij opnieuw contact gezocht met de wethouder Heezen  en hebben op 24 januari jl. een gesprek gehad. Hierbij hebben we gevraagd hoe de wethouder, de politiek en de ambtenarij aankijken tegen het autoluw maken van de dijk.  

Het rijgedrag van tegenwoordig, vol gas van drempel naar drempel, is een landelijk probleem, zo gaf de wethouder aan. Wij hebben aangeven dat het autoluw maken van de dijk, waarbij de auto ‘te gast’ is, voor de meeste bewoners de voorkeur heeft, zoals bijvoorbeeld in figuur 1 is aangegeven.  

   Figuur_1.jpeg

Fietsen, lopen of kuieren langs de dijk tussen De Kijvelanden is niet leuk meer. De Albrandswaardsedijk/Welhoeksedijk zijn één van de weinige authentieke stukken in Poortugaal met dijkwoningen, wilgen, uitzicht over de polder en de ijsbaan. Hier ervaar je nog dat Poortugaal een dorp is tussen groen en stad. We zijn van mening dat de dijk veel meer waarde kan hebben voor bewoners van de dijk, inwoners van Albrandswaard én recreanten.    

De petitie: Ik ben voor het ontwikkelen van de Albrandswaardsedijk/Welhoeksedijk (zie figuur 2) tot autoluwe dijken waar wandelen en fietsen centraal staat zodat de verkeersveiligheid groter wordt en de dijken een grotere recreatieve waarde krijgen.            Figuur_2.jpeg

Onderteken deze petitie digitaal via de knop 'toon het ondertekeningsformulier'

Door te ondertekenen geef ik toestemming mijn mening aan de wethouder van onze gemeente kenbaar te maken.  

 

   

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik De actiegroep 'autoluw' om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...