Ontslag van Mijnheer Close, burgemeester van Brussel

Capture_d’écran_2021-05-09_à_22.36_.55_.pngHet veroordelen van geweld - van welke aard dan ook - is een morele verplichting.Reden waarom we als burger, u laten weten dat het politiegeweld in Terkamerenbos onaanvaardbaar was tegen burgers die vreedzaam aanwezig waren op 1mei 2021.

Alle getuigenissen stemmen overeen:  pas toen het grasveld vol was heeft mijnheer Close het bevel gegeven van een  eerste stormloop te starten, zonder duidelijke verwittiging en met miskenning van de meest elementaire rechten, tegen de vreedzame mensenkrans bestaande uit burgers.Getuigenissen, video's, audio zeggen hetzelfde: traangasstralen op korte afstand, waterkanonnen die worden geactiveerd en alles op hun weg verpletteren.

Het was een familaal publiek, met gezinnen en kleine kinderen die op de grond zaten, bejaarden, die samenkwamen in het Terkamerenbos.Het waren burgers, jong en oud, die voor de politie stonden, zonder het minste teken van agressie, als een vreedzame ketting.

Jongeren onder de kiosk dansten een kleurrijke en vrolijke choreografie, terwijl anderen witte rozen onder de ruitenwissers van de waterkannonen staken.Het waren verpleegsters, Nurses for Freedom, die hun ervaringen deelden en ervoor pleitten dat vrijheid niet zou worden vervangen door gezondheid.

Er was geen provocatie van de kant van de betogers. Integendeel, zij probeerden agressievere personen van het grasveld te verdrijven. Uit de beelden blijkt dat de politie de kans had om deze personen te arresteren, maar dit werd niet gedaan. 

Een geweld zonder enige proportie:

Al snel veranderde het grasveld, waar mensen in groepjes van 5-6 feest vierden, in een slagveld. Mensen werden gewond en een medisch dienst moest voor hen zorgen. Politieagenten sloegen mensen met knuppels en schilden, zelfs op de grond. Honden beten zestigers die op de grond lagen.De slagen met wapenstokken, de stralen van het waterkanon, de agressies met traangas gingen door in de aangrenzende straten terwijl mensen het Bos verlieten. 

De verantwoordelijkheid van Mijnheer Close is duidelijk betrokken en dus moet hij zijn ontslag geven.

Reden:

1.     Mijnheer Close is verantwoordelijk voor de politie van Brussel stad. Hij coördineert en geeft het bevel aan de politie om de burgers aan te vallen  in Terkamerenbos .

2.     Slecht beheer van het Park op de 1ste mei 2021. Terwijl de politie mensen binnenliet in de perimeter stelden de ordetroepen zich al in positie om hun eerste aanval voor te bereiden. Dit heeft burgers in gevaar gebracht waaronder kinderen en oudere mensen.

3.     Hoe kan hij zichzelf feliciteren met de talrijke en brutale aanvallen van de politie: traangas dat zonder onderscheid werd gebruikt, slagen met wapenstokken zonder enige noodzaak werden uitgedeeld, waterkannonen die jaagden op vluchtende mensen. Dit is een aanzet naar geweld

4.     Het duidelijk  bestraffend karakter van de aanvallen is absoluut tegenstrijdig met de wetten van de Mensenrechten5.     Het willekeurig weigeren van een bijeenkomst in het Bos , al wetede dat tal van andere evenementen toegelaten werden in Brussel, is absoluut tegenstrijdig en geeft een gevoel van ongehoord te worden voor de jongeren. 

Mijnheer Close is een gevaar voor de democratie en is niet waardig om de burgemeester van Brussel te zijn, hoofdstad van Europa.

Mijnheer Close, u ontslag zal u de tijd geven om de evenementen te herzien en u verdediging voor te bereiden op de rechtzaken die aangespannen worden. Hoe kunt u, als verkozene, doen alsof alles wat op die zaterdagen in april en mei 2021 in het Terkamerenbos gebeurd zijn als normaal beschouwen in een rechtsstaat? U draagt een verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in Terkamerenbos, maar ook voor de gevolgen die daaraan verbonden zullen zijn. Hoe komt het dat u nog niet hebt opgeroepen tot een grondig onderzoek naar het flagrante politiegeweld dat voor uw ogen plaats vond? 

Misbruiken werden herhaald zowel tijdens de Boum I als tijdens. Nog steeds niets. Nu Boom II.Wij eisen een volledig onderzoek en het ontslag van Mr. Close.  

Als u ook wenst dat soortgelijke evenementen niet meer gebeuren, teken dan de petitie voor het ontslag van Mijnheer Close

Video's en getuigenissen beschikbaar: https://notrebondroit.be/violences-policieres

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Mathieu Vandendael alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...