Onmiddellijke ontslag van Maggie De Block als minister van volksgezondheid

Beste,

Onze huidige minister van volksgezondheid, Maggie De Block, is ons als Belgen op zeer veel vlakken aan het uitpersen. Haar beleid bespaart op toelagen voor rusthuizen, bespaart op werkingsmiddelen van ziekenhuizen, bespaart op terugbetaling van bepaalde medicatie, bespaart op... . Er komt steeds 1 woord terug en dat is BESPAREN.
Dit gaat steeds ten koste van ons, de belastingbetaler. Verder neemt zij beslissingen in de gezondheidszorg als het duurder maken van tabak en alcohol. De belangrijkste reden hiervoor is ons aller gezondheid... Tot een jaar later het besef komt dat de inkomsten uit die handel gedaald zijn en dat ook de inkomsten uit accijnzen serieus tegenvallen... Plots wil de minister de taksen weer verlagen. Deze manier van handelen heeft NIKS te maken met gezondheid, enkel het vullen van eerder gemaakte schuldenputjes.
De e-sigaret gooit op de tabaksindustrie nogmaals een bom. Rokers hebben eindelijk iets degelijks voor handen dat hen echt helpt met het stoppen met roken. Een minister van volksgezondheid zou deze e-sigaretten moeten ondersteunen in plaats van deze te bevechten of stiefmoederlijk te behandelen.
Een heel aantal buitenlandse studies toont de positieve gezondheidseffecten van de e-sigaret ten opzichte van de traditionele tabaksproducten.
Niets is ooit zo effectief geweest als rookstopmiddel, maar zorgt voor een daling aan inkomsten van zowel de tabaksindustrie als de farmaceutische industrie en dit zowel op korte en lange termijn. Zowel de regering als een aantal grote industrieën met bewezen invloed bij onze beleidsmakers zien hun inkomsten dalen. Om deze reden gaat volksgezondheid door middel van doorgedreven en ook overdreven controles de handelaars van de e-sigaret controleren op de voorgeschreven wetgeving, dat het naar ons gevoel eerder lijkt op pestgedrag. Bij een aantal handelaars heeft dit reeds tot faillissementen geleid en een aantal andere dampshops heeft ook reeds de handdoek in de ring gegooid omdat deze manier van handel voeren niet meer dragelijk is.
Er moet controle zijn, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat tabakswinkels, tankstations, krantenwinkels, grootwarenhuizen en vooral nachtwinkels niet deze doorgedreven controle over de vloer krijgen ivm de tabakswaren die ze verkopen.
Een minister die zulke beslissingen neemt en op zulke manieren de staatskas wil vullen, kunnen we toch niet op deze manieren laten begaan!?

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nick Hoetrickx om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...