petitie M-decreet- prioriteit - onderwijs verdient duidelijkheid

We krijgen vaak de mededeling dat de bevestigingsmail om onze petitie te tekenen niet ontvangen wordt.

Kijken jullie ook in jullie SPAM! Daar vind je de mail ongetwijfeld terug.

Hartelijk dank!

 

Beste collega's, ouders en sympathisanten,

ONS onderwijs verdient duidelijkheid.

 

Duidelijkheid over het M-decreet, over inclusie, over GON, over onze loopbaan.  

Er gaan veel geruchten de ronde die zowel personeelsleden uit het gewoon als het buitengewoon onderwijs onzeker maken.

Ook ouders ervaren deze onzekerheid: is er volgend jaar nog leerlinggerichte ondersteuning, blijft de GON-begeleider van mijn kind betrokken? Mag mijn kind nog geweigerd worden in het gewoon of buitengewoon onderwijs?

Indien er op deze manier gewerkt zou worden binnen een privé-onderneming,  dan kwam er al heel snel een reactie van de werknemers en van de vakbonden. 

Binnen ons onderwijs blijft het op de werkvloer stil, veel te stil.

Op beleidsniveau worden er stappen gezet,  maar deze stappen sijpelen veel te traag door naar de scholen zelf.

Binnen het buitengewoon onderwijs is het gewoon raden of je volgend jaar nog een job hebt. Dit  geldt ook voor mensen met meer dan 20 jaar dienstanciënniteit.M.gif

Binnen het gewoon onderwijs is er onduidelijkheid over de ondersteuning bij ondersteuningswensen, de zogenaamde waarborgregeling.

Het is ondertussen bijna paasvakantie!

De deadline van 1 september 2017 komt steeds dichterbij. 

Het is tijd om te luisteren naar het werkveld, naar de ouders en naar de leerlingen!

We begrijpen dat sommige mails in alle drukte wat aan de aandacht ontgaan, maar we willen pleiten om samen een krachtig signaal te geven aan de minister. Onze droom is om tegen de paasvakantie 5000 handtekeningen te verzamelen. Helpen jullie mee om dat krachtig signaal te geven? Graag de petitie tekenen en ev van commentaar voorzien en zoveel mogelijk verspreiden naar teamleden, ouders en sympathisanten. 

Betreffende het M-decreet en de waarborgregeling hebben alle betrokken partijen nood aan:

-          duidelijkheid voor de ouders i.v.m. de ondersteuning van hun kind. Netten moeten samen bekijken wat de beste manier is om met de budgetten van de waarborg om te gaan.

-          een duidelijke informatiecampagne vanuit de overheid waarin ze het doel van het M-decreet en de verschillende stappen die ze onderneemt verduidelijkt naar het werkveld en de ouders.  De tijd van 'binnenkamerpolitiek' moet echt voorbij zijn!

-          een deftige evaluatie van het M-decreet waarin het werkveld gehoord wordt in deze ontwikkeling. Ons onderwijs is namelijk meer dan vakbonden en commissies. Het zijn deze mensen en deze ouders die dag in dag uit ervaren hoeveel energie het vraagt elk kind te benaderen vanuit zijn sterktes.

-          een full-time zorgcoördinator en voldoende uren leerlingbegeleidingvoor elke school. Iemand die elke dag klaar staat om kinderen, ouders en leerkrachten te ondersteunen. Meer zorgkinderen en ook meer bijhouden van alle zorginitiatieven binnen de scholen zorgt voor meer administratie bij zorgteams en dan meestal bij de zorgcoördinatoren. Hiervoor zijn er tot nu toe geen extra uren voorzien. Het wordt puzzelen met onze uren om alle leerkrachten voldoende te kunnen ondersteunen, om de ouders voldoende te kunnen begeleiden, om meer in de klassen te ondersteunen en meer kinderen individueel te kunnen begeleiden. Zorgdossiers moeten uitgebreid bijgehouden worden, wat extra tijd vraagt

-          extra werkingsmiddelen om tegemoet te komen aan de sticordimaatregelen om kinderen met specifieke noden te ondersteunen. Studdybuddy’s, MP3-spelers om teksten te laten voorlezen, voorleessoftware, koptelefoons om achtergrondgeluiden te dempen, … maar ook extra kosten voor kinderen met motorische problemen te ondersteunen binnen de klas en school.

-          extra uren voor meer overleg zodat we samen kunnen zoeken naar de juiste aanpak voor een bepaald kind. Overleg met ouders, zorgteam, ondersteuningsteam, externe therapeuten,… vraagt extra inspanningen van de leerkrachten. Daarbij willen we een goeie opvolger van de GON ondersteuning waarin zowel de leerkrachten als leerlingen de ondersteuning krijgen die ze verdienen. 

-          extra nascholingsbudget om het team meer kennis en vaardigheden bij te brengen alsook meer middelen om leerkrachten te kunnen vervangen in de klas als zij op nascholing zijn.

-          extra budget om een degelijk hoogbegaafdenbeleid te kunnen voeren. Deze kinderen verdienen extra aandacht en een andere aanpak.

-          extra budget om nog meer co-teaching te kunnen toepassen. Met twee in de klas kan je veel meer bereiken, veel meer differentiëren, veel meer inspelen op de noden van de individuele kinderen.

-         extra budget om de CLB-medewerkers de kans te geven op hun scholen aanwezig te zijn en op deze manier de leerlingen echt te leren kennen.

-          zekerheid over het voortbestaan van het buitengewoon onderwijs omdat sommige kinderen daar blijvend nood aan hebben, en omdat het buitengewoon onderwijs gespecialiseerd is in deze problematiek.  Er gaan heel veel geruchten de ronde in verband met deze ontwikkelingen binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs. Ook ouders ervaren deze onduidelijkheid: krijgt mijn kind nog ondersteuning? Kan mijn kind nog instappen in het buitengewoon onderwijs? Zoals het nu zit, is het m-decreet een aanslag op het recht op ondersteuning voor leerlingen die het moeilijk hebben en is de ondersteuning door de waarborg onvoldoende breed.  

m-decreet.jpgONS onderwijs verdient duidelijkheid!

 

(Deze petitie werd opgesteld door een bezorgde ouder, leerkracht BuO, zorgcoördinator en waarborgmedewerker)


onderwijs verdient duidelijkheid    Neem contact op met de schrijver van de petitie