onderwijs baas over speelpleinwerk (NL/FR)

Zitten kinderen binnenkort 12 maanden op de schoolbanken?
Onderteken dit pamflet (PDF) als jij ook wil dat speelpleinwerk, speelpleinwerk moet blijven! 

Brussel – Deze paasvakantie is het de laatste keer dat het Brusselse speelpleinwerk in zijn huidige vorm plaatsvindt. Vanaf de zomer gebeurt de organisatie van de 8 VGC-speelpleinen niet langer door de jeugddienst, maar door lokale scholen ondersteund door het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Er ligt een sterke nadruk op pedagogische doelstellingen, zoals kennisverlies tegengaan en taalstimulering. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en de vrijwilligers van de huidige speelpleinploegen willen betrokken worden en zijn bezorgd dat het jeugdwerkprincipe, de toegankelijkheid en het hoofddoel van speelpleinwerk, spelen om te spelen, op de achtergrond verdwijnen.

"Speelpleinwerk is jeugdwerk en speelt zich af in de vrije tijd van kinderen, ver weg van schoolse eindtermen!"

Download het persbericht en de volledige opinietekst
Wees solidair met je collega's in Brussel en draag de digitale badge op je facebook-profielfoto.Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw    Neem contact op met de schrijver van de petitie