Formele Dorpsdichter in Houten

ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN BURGERINITIATIEFVOORSTEL: Dorpsdichter in Houten


Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:
Een dorpsdichter is in gunstige omstandigheden een dichter die door het bestuur van een gemeente wordt aangesteld om, meestal gedurende een in de tijd beperkte periode,
gedichten te schrijven over de gemeente, de dorpen en de gebeurtenissen die in de dorpen plaatsvinden, met een afspraak w.b. een vergoeding voor dit prachtige ambt.
Met poëzie wordt de actualiteit op creatieve, ludieke, kritische en/of vervreemde wijze belicht. Een dorpsdichter is dan ook de lokale culturele spiegel voor de gemeente en haar
bewoners. De dorpsdichter schrijft zelf en/of stimuleert anderen (met andere stijlen) om iets te schrijven over een bepaald onderwerp. Zo is er een gedicht met een ferme
knipoog geschreven door Danny t.b.v. het beleidsplan biodiversiteit, op verzoek van Anja.
We zien binnen het gemeentebestuur veel sympathie voor het aanstellen van een dorpsdichter. Het is echter niet opgenomen in de beleidsnota’s en/of het collegeakkoord. Op
deze wijze willen we een door de gemeente aangestelde Dorpsdichter, met een bijpassende taakomschrijving en beloning, een plaats in de gemeente Houten geven. Met een
burgerinitiatief moet de gemeenteraad dit onderwerp behandelen en tot een besluit komen. Voor ons de beste opties: direct starten met verkiezingen, opnemen in het meerjaren
beleidsplan dat nog geschreven moet worden.
Vindt u dat de gemeente Houten met haar kleine kernen een dorpsdichter verdient? Wilt u dan op dit formulier uw gegevens invullen en uw handtekening plaatsen.
Contactpersonen: Nico Croes, Danny Kefff, Anja Tekelenburg en Christel van Vliet


Toelichting
Bovenaan deze lijst dient het voorstel van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het formulier Verzoek
burgerinitiatiefvoorstel. Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de gemeenteraad en inwoners van de
gemeente van zestien en zeventien jaar dievanaf hun achttiende jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen deelnemen als ze dan nog in de gemeente wonen.


Anja Tekelenburg (coördinator, dorpsdichters Houten)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Anja Tekelenburg (coördinator, dorpsdichters Houten) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...