Ondersteuning van Woningbouw in het Centrum van Oss

 

Geachte raads- en burgerleden en leden van het college,

 

Wij, als jongeren van de gemeente Oss, schrijven deze brief om onze steun uit te spreken voor het voorgestelde woningbouwproject in het centrum van Oss. We begrijpen dat er zorgen en ophef zijn ontstaan onder sommige inwoners, maar we willen benadrukken dat wij geloven dat dit project geen problemen zal veroorzaken, maar eerder voordelen zal bieden aan zowel de jongere als oudere generaties.

 

Allereerst willen we benadrukken dat het toevoegen van woningen in het centrum van Oss cruciaal is om de groeiende behoefte aan betaalbare huisvesting aan te pakken. Als jongeren worden we vaak geconfronteerd met uitdagingen bij het vinden van betaalbare en geschikte huisvesting in onze eigen gemeente en daarbuiten. Dit woningbouwproject biedt een kans om deze behoefte deels aan te pakken en jongeren de mogelijkheid te geven om in de buurt van werkgelegenheid en voorzieningen te wonen.

 

Bovendien geloven we dat het toevoegen van woningen aan het centrum de levendigheid en vitaliteit van onze gemeenschap zal versterken. Het zal bijdragen aan een dynamischere en meer diverse buurt, waarin verschillende leeftijdsgroepen kunnen samenkomen en elkaar kunnen versterken. Dit zal niet alleen de lokale economie stimuleren, maar ook de sociale cohesie bevorderen.

 

We begrijpen dat sommige inwoners bezorgd zijn over mogelijke overlast en veranderingen in het karakter van het centrum. Echter, we zijn ervan overtuigd dat de gemeente de nodige maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat dit project wordt uitgevoerd met respect voor de bestaande gemeenschap en haar behoeften. We staan klaar om actief deel te nemen aan discussies en initiatieven die de belangen van alle betrokkenen behartigen.

 

In plaats van ons tegen dit project te verzetten, roepen we op tot samenwerking en dialoog om ervoor te zorgen dat het woningbouwproject in het centrum van Oss een succes wordt voor alle inwoners. We zijn ervan overtuigd dat door samen te werken, we een positieve en duurzame toekomst voor onze gemeenschap kunnen creëren.

 

Met vriendelijke groet,

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Luuk Geitel alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...