Omwonenden tegen XL windturbines

Omwoneneden_tegen_windturbines.jpg

Wij, een groep bewoners van Spilbroek, Hoonteweg, Avinkstuw en Noordijk, hebben kennisgenomen van de voorgenomen plannen om 5 XL Windturbines te realiseren midden in ons mooie coulissenlandschap.

Schone en duurzame energie, daar is niemand op tegen, ook wij in Neede, Haarlo en Noordijk niet. Maar een coulissenlandschap met uitzicht op 5 XL Windturbines van 250 meter hoog, 5 bewegende Eiffeltorens, dat is eeuwig horizonde!

Wij hebben moeten constateren dat de direct omwonenden en bewoners van omliggende woonwijken tot op heden niet zijn betrokken bij deze plannen.

Wij zijn zeer bezorgd over de impact van de 5 XL Windturbines: geluidsoverlast tot op meerdere kilometers van de windturbines hoorbaar, horizonvervuiling, slagschaduw en 's avonds zijn het net pretparkattracties.

Neede, Haarlo en Noordijk word op tijd wakker en voorkom deze boze droom. U slaapt nu nog rustig en geniet van ons mooie landschap, maar dat is straks voorbij!

Wilt u een XL Windturbine van 250 meter in uw achtertuin?                                          Als u deze vraag met NEE beantwoord teken dan deze petitie.

 


Boze buren tegen windturbines    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Boze buren tegen windturbines om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...