Omroep MAX moet breken met vaccinlobbyist Ted van Essen

Tedje.jpg

De webpagina van omroep MAX meldt:

"Ted van Essen was tot december 2015 huisarts in Amersfoort. Hij deed wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht over de griepprik en houdt lezingen over gezond ouder worden. Daarnaast is Dokter Ted wekelijks te zien in Tijd voor MAX"

Een belangrijk detail wordt achterwege gelaten. Ted van Essen heeft namelijk een belangrijke nevenfunctie bij een Europese lobbyorganisatie voor de vaccinindustrie.
https://eswi.org/home/about-eswi/members-and-associate-members/

Omroep MAX maakt misbruik van het vertrouwen dat hun doelgroep heeft in huisartsen. Als van Essen vertelt dat zoveel mogelijk mensen overtuigd moeten worden van de veiligheid van nieuwe vaccins, zullen veel ouderen dit als waarheid accepteren. Het is voor de kijker niet duidelijk dat dr. van Essen hier een groot financieel belang bij heeft.

Omroep MAX geeft een vaccinverkoper een podium en misleidt de kijker.
De werkelijke vraag over de veiligheid van vaccins blijft onbeantwoord. Van Essen zou kunnen vertellen dat de nieuwe vaccins zijn gebaseerd op een nieuwe methode die nog niet eerder bij de mens is toegepast.

Het zijn zogenaamde RNA-vaccins waarbij geen dood of verzwakt virus wordt ingebracht. In plaats daarvan worden onze cellen aangezet tot het produceren van dezelfde eiwitstekels als van corona. Hier zou onze afweer dan van moeten leren.

Omdat dergelijke informatie de belangen van dr. van Essen zou schaden, laat hij deze achterwege.

Eis:
- Omroep MAX stopt de samenwerking met dr. van Essen.
- Een week lang worden aan het begin van "Tijd voor MAX" excuses aangeboden door de eindredacteur. Hierbij wordt spijt betuigd voor het misleiden van de kijker en het schaamteloos faciliteren van lobbyactiviteiten
- Leden van omroep MAX ontvangen deze excuses ook schriftelijk.

De foto boven deze petitie heb ik bewerkt. Omroep MAX meldt alleen dat Dr. van Essen een huisarts is.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Marc Seegers alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...