Ommoord heeft er genoeg van!

Wij willen een vermindering van 10 miljoen decibel per dag! 

Het proces rond de aanleg van de nieuwe A16 is door de Bewonersorganisatie Ommoord (de BOO) vanaf het begin kritisch gevolgd met als doel de belangen van de inwoners van Ommoord te behartigen. Dit hebben wij gedaan tot aan de Raad van State  toe. Helaas zijn al onze bezwaren afgewezen, echter wij geven niet op en blijven ons inzetten voor een goede leefomgeving voor alle bewoners van Ommoord. Wij willen na 50 jaar eindelijk van de geluidsoverlast af!

De norm voor aanvaardbaar geluid langs een rijksweg is maximaal 50 decibel. Dit staat gelijk aan 1 stofzuiger die in je tuin staat te loeien. Niemand wil daar naast in de tuin zitten. Slapen met raam open is ook niet mogelijk door al het verkeerslawaai. Het is bewezen dat permanent veel geluidsoverlast, schade aan de gezondheid toebrengt. Door de huidige A20 is de overlast van geluid al zo hoog, dat we bij een flat aan de President Rooseveltweg 71 decibel hebben gemeten!

In 1979 bij aanvaarding van de wet Geluidshinder mochten bestaande overschrijdingen van geluid tot 65 decibel blijven bestaan. Met als gevolg dat voor de A20 onvoldoende maatregelen zijn genomen om het geluid beneden de 50 decibel norm te houden.

Daarnaast ligt er langs Ommoord een drukke spoorweg die ook het nodige geluid produceert. Bovendien levert het vliegverkeer vanaf Rotterdam The Hague Airport voorheen Zestienhoven, een toenemende bijdrage aan geluidsoverlast in de wijk. Door de dreiging van de uitbreiding van het vliegveld, dreigt daardoor de overbelast substantieel toe te nemen..
Voor drie kwart van Ommoord van het totaal van 9000 woningen,  ligt het geluidniveau al boven de norm van 50 decibel!
De Bewonersorganisatie Ommoord heeft geconstateerd dat boven 22 meter, geen meetgegevens beschikbaar zijn. Wij schatten dat, van 1000 woningen het geluidsniveau niet bekend is, terwijl het effect van geluidschermen langs de weg op die hoogte, het minste effect sorteren. Ook voor de laagbouw geldt dat de overlast steeds meer toeneemt.

Conclusie, Ommoord wordt nu al enorm belast met een ongekende hoeveelheid geluid en de aanleg van de A16 komt daar in de toekomst ook nog bij.

 De BOO wil de politiek wakker schudden zodat meer maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast terug te dringen en haar taak om de gezondheid en welzijn van burgers te beschermen serieus neemt. Tijdens de aanleg van de nieuwe A16 kunnen deze maatregelen op een efficiënte manier worden opgenomen in het project.

1)      Overkapping A16 vanaf de tunnel onder de Rotte tot aan het invoegen op het Terbregseplein.

2)      Flink hogere geluidsschermen of luivel geluidschermen langs de afslag A20vanaf Gouda naar de A16 richting Den Haag

3)      Een 80 kilometer zone voor de wegen (A20 / A16) langs Ommoord.

 Kortom : 10 miljoen decibel per dag minder!

 

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief op info@boo.nl

en volg ons op www.ommoordheeftergenoenvan.nl

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Jan Kluiters toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...