Omheining bij waterbufferzone / diepe gracht op hoek Sint-Pietersstraat en Sint-Laurentiusstraat, Klerken

Aan het begin van de Sint-Laurentiusstraat, bij de hoek met de Sint-Pietersstraat zijn er een aantal zeer diepe waterbufferzones / diepe grachten.

Op sommige momenten in het jaar is het waterpeil hoog, een gevaarlijke combinatie met de steile wanden. 

Als kleinere kinderen er op hun fietsjes rijden is het soms echt je adem inhouden dat ze niet per ongeluk de bocht uit gaan. Ook oudere kinderen uit de nabij gelegen straten (Avondrood, Maneschijn,...) racen er graag met hun fiets. Een omheining of haag die de waterzones afschermt zou de omgeving veiliger maken.

Help je mee het gemeentebestuur aanmoedigen om hier aandacht voor te hebben?

Bedankt!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sint-Laurentiusstraat om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...