Omheind hondenveldje in Stiens

In Leeuwarden is er in bijna elke wijk een omheind hondenveldje. In Stiens zijn er verschillende losloopgebieden maar een veldje dat omheind is door een hek is er niet. Als je net als mij graag een plek in Stiens zou willen hebben waar je hond veilig kan rennen en spelen, onderteken dan alstublieft deze petitie. hondenveld_lokatie.png

De lokatie die hiervoor geschikt lijkt is het reeds bestaande losloopgebied aan de Griene Leane. Dit is deels afgeschermd en komt uit op een grasveldje aan de Griene Leane. Het zou mooi zijn als een deel van dit grasveld bij het loslooppaadje getrokken kan worden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dieuwke McCabe-Galama om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF







Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...