Olav Mol moet blijven! Commentator F1 NENT Viaplay.

  1. Wij eisen dat NENT Viaplay Olav Mol aanstelt als commentator Formule 1, voor het seizoen 2022 en de daaropvolgende jaren. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Pieter Visser om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...