Officiële excuses aan de Molukse gemeenschap

Op 21 maart 2021 is het 70 jaar geleden dat de “Molukkers”/KNIL-Ambonezen, in Nederland op dienstbevel voor een tijdelijk verblijf van maximaal zes maanden naar Nederland werden overgebracht.

Dit waren geen ‘migranten’, maar loyale militairen die in het Nederlandse leger hadden gediend, mét hun gezinnen. Vervolgens als derderangsburgers weggestopt in kampen.
Het leed, de frustratie en ook woede hebben tot diepe wonden geleid die immer voelbaar zijn in de Molukse gemeenschap.

Wanneer gaan wij als Nederlandse samenleving tot volledige eerherstel en erkenning over? Dit gaat niet om geld, dit gaat om het inlossen van onze morele ereschuld.

Wij roepen onze Koning en premier op om op 21 maart 2021 officieel excuses aan te bieden aan de Molukse gemeenschap.

Laten we na 70 jaar écht beginnen met volledige erkenning en eerherstel. 

GRAAG DELEN DEZE PETITIE!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Michael Ruperti om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...