Noodkreet toekomstige bewoners Gashouderskwartier aan Gemeente Arnhem: "Wij willen perspectief"

Geacht raadslid Gemeente Arnhem,

Als kopers van woningen in het toekomstige Gashouderskwartier te Arnhem richten wij deze brief aan u. Als raadslid bent u ongetwijfeld bekend met de problematiek rondom de realisatie van dit nieuwbouwproject, waarvan de bouw wordt vertraagd door bezwaren aangetekend door o.a. van Houtum Recycling B.V.  

Al een decennium staat Arnhem in de top 10 van steden met de hoogste woningnood van Nederland. Sinds 2004 heeft de Gemeente Arnhem daarom plannen om het terrein tussen de Westervoortsedijk, de Van Oldenbarneveldtstraat en de Broekstraat geschikt te maken voor de bouw van woningen in het middensegment. Hierover hebben omliggende bedrijven, waaronder van Houtum Recycling B.V., van het begin af aan zorgen uitgesproken m.b.t. geluidsoverlast voor toekomstige bewoners. Hoewel directeur Gilles van Houtum tot nu toe altijd bereid is geweest om samen met de gemeente in oplossingen te denken, wordt hij tot op heden niet in het gelijke gesteld, noch wordt er meegedacht in een oplossing. Het gehele bedrijventerrein, inclusief zware bedrijvigheid, is al gedezoneerd.  

Ondertussen heeft projectontwikkelaar BPD, ondanks de bezwaarprocedure, de 86 koopwoningen in dit project verkocht. En daar zit ‘m de crux: inmiddels is er in dit al lang slepende conflict een nieuwe partij betrokken geraakt – wij, de toekomstige bewoners – over wier hoofden de procedures nu verlopen zonder dat zij hierin worden betrokken of tijdig en voldoende geïnformeerd. Terwijl het nu juist inwoners van Arnhem zijn die van dit conflict directe negatieve financiële en emotionele gevolgen ondervinden.  

Er is geen enkel perspectief voor bewoners, en als de zaak verder vertraagt, zal de projectontwikkelaar overgaan tot het verhogen van de v.o.n.-prijzen. Dit zal niet alleen de persoonlijke financiële onzekerheid voor bewoners vergroten. Hiermee zal ook een woningbouwproject dat tien jaar geleden door de gemeente is geïnitieerd om de – toen al – oververhitte woningmarkt in regio Arnhem te ontlasten, stijgen tot in een segment dat voor de meeste van de huidige kopers financieel niet haalbaar is.  

Enkele bewoners hebben de handen ineengeslagen en Bewonersinitiatief Gashouders gevormd ten bate van het bespoedigen van de bouw van deze woningen. We hebben daarin al diverse stappen genomen. Op dit moment zijn wij echter de wanhoop nabij. Door het gebrek aan eigenaarschap en getoonde verantwoordelijkheid van BPD en de gemeente, voelen wij ons de enige daadwerkelijke ‘eigenaar’ van dit probleem. Het gebrek aan urgentie is schrijnend, gezien het bewoners- en algemeen belang in het licht van de huidige woningcrisis.

In uw rol als verkozen volksvertegenwoordiger verzoeken wij u om in deze zaak te pleiten voor spoedige probleemoplossing. U kunt samen met de raad en het college van B&W verdere negatieve emotionele en financiële gevolgen voor bewoners, de gemeente, BPD en Van Houtum voorkomen.

Wij hebben transparantie, daadkracht en perspectief nodig van de Gemeente Arnhem, die een grote invloed heeft op alle mogelijke oplossingsrichtingen (aanpassing bouwplannen, bedrijfsverplaatsing) en onze belangen dient te behartigen.   Neemt u alstublieft de regie, en vraag het college dit met u te doen.

Laat ons zien dat u er bent voor burgers en het algemeen maatschappelijk belang.  

Met vriendelijke groet, namens alle andere toekomstige bewoners,  

Rozerie Bosma, Eva Supèr, Roderick Holslag, Ed Hofstede, Liesbeth Schepers en Xeni Frencken
Bewonersinitiatief Gashouders


Bewonersinitiatief Gashouders    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bewonersinitiatief Gashouders om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...