Nonnenbos Kemzeke moet blijven

bos_nonnenbos.JPG

RED HET NONNENBOS VAN KEMZEKE

 

Met deze petitie eisen we het volgende:

1. een weigering van de vergunning voor de bouw van 18 sociale woningen

2. de bescherming van het bos door er een buurtbos van te maken

 

Het gemeentebestuur van Stekene gaf de goedkeuring voor de bouw van 18 sociale woningen in het Nonnenbos. Dit groene gebied tussen de Nationalestraat en de Stationsstraat is al wat nog rest van de oude kloostertuin.  

De vergunning is niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. Het bos is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, zoals een eventuele uitbreiding van de school, en moet daarnaast ingericht worden als functionele en recreatieve groenzone. Sociale woningen horen niet thuis in deze zone.  

Alle bomen in de bouwzone worden gerooid en maken plaats voor woonblokken en verharding. Er is nauwelijks een groene buffer met de buren voorzien.  

De woningen zijn zeer klein. De te dense invulling sluit huisvestingsproblemen niet uit. Sociaal kwetsbare bewoners verdienen meer woonkwaliteit!  

Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar om de doelstelling sociaal wonen in Stekene te bereiken. Alternatieven werden echter niet onderzocht.  

Het bos van meer dan 4.000 m² bestaat uit waardevolle bomen van meer dan 100 jaar oud, zoals Beuk, Esdoorn, Paardenkastanje en Zomereik. Het is een broedplek en rustplaats voor zangvogels, spechten, Bosuil, Ransuil en een kolonie vleermuizen.  

Kemzeke heeft nood aan een kwalitatief buurtbos dat toegankelijk is voor iedereen. Een plek om te ontmoeten, te genieten, te spelen en te leren. Dit bos ligt centraal in het dorp. Het kan eenvoudig toegankelijk gemaakt worden voor voetgangers en fietsers vanuit de Stationsstraat en de Nationalestraat. Een unieke kans voor de Kemzekenaren.  

 

Burgerinitiatief Kemzeke,

Actie voor het behoud van het Nonnenbos  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Burgerinitiatief Kemzeke om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...