NOMONO

Zeg NEE tegen een MONORAIL door onze buurt!

Het buurtschap de Zijde heeft ernstig bezwaar tegen de plannen aangaande de realisatie van een monorail door onze buurt. Door deze petitie mede te ondertekenen staan we samen sterk. 

Met vriendelijke groet,

De commissie nomono van buurtschap de Zijde.

Mono2.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Buurtvereniging de Zijde om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...