NOGMAALS NEE TEGEN EEN WOONTOREN VAN 64 meter HOOG IN NIEUWPOORT-BAD

De toelating tot het bouwen van een 64 meter hoge woontoren in de Franslaan (Sint Bernardusplein) werd door de stad afgekeurd. De bouwpromotor is echter in beroep gegaan en het dossier werd verwezen naar de bestendige deputatie. De bouwpromotor heeft dan een kleine wijziging aan zijn plannen gemaakt en een heeft nieuw omgevingsverzoek ingediend. We hebben klacht ingediend wegens het niet conform zijn aan de reglementering voor het bekendmaken van dit project bij de dienst omgevingsvergunningen van de provincie en onze klacht werd aanvaard. De bouwpromotor heeft dit willen corrigeren, maar blijft opnieuw in gebreke om de aankondiging van dit project te doen volgens de regels. Wij hebben nu opnieuw klacht ingediend !
Dien ook een persoonlijk bezwaarschrift in (eventueel een 2de of zelfs 3de maal)

Adresseer  je gemotiveerd bezwaarschrift aan het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Vermeld volgende referenties :

Projectnaam : Nieuwpoort: Franslaan Meergezinswoning met handelsruimte-ondergrondse parking

Locatie : 38402D0414/00_000

Aanleg : Behandeling in laatste aanleg

Aanvrager : Civitas Projects NV

Ligging : Franslaan – Sint Bernardusplein 2de afdeling sectie D nrs 0414, 0415A, 0416, 0417A, 0418, 0419

Stuur uw bezwaarschrift of per aangetekende zending of per mail aan Kelly.maene@nieuwpoort.be

Indien U Uw bezwaarschrift persoonlijk gaat afgeven vraag dan een bewijs van ontvangst

Tracht vrienden en kennissen te motiveren om ook een bezwaarschrift in te dienen, hoe méér bezwaarschriften hoe méér kans we maken om het project te laten afkeuren.

Dien Uw bezwaarschrift in voor 15 december 2021 , de sluitingsdatum van het onderzoek is 19/12/2021

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Herman Lenaers om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...