Populairste petities van 2013 - Netherlands

  • Land: Netherlands
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Alternatief Wetsvoorstel Mediation

Reactie op voorstel van Wet Registermediator, de Memorie van toelichting, de suggesties voor de Algemene Maatregel van Bestuur. Het is verheugend dat er een wettelijke regeling komt die beoogt de titel (register-) mediator te beschermen en het verschoningsrecht voor mediators waarborgt. Aansluitend bij Europese ontwikkelingen kunnen wij ons ook vinden in de in het wetsvoorstel genoemde opschorting van termijnen door het instellen van een mediation. Aan de uitwerking die hieraan in het wetsvoorst

Gemaakt: 2013-06-13 Statistieken

Manifest: Wij Zijn Amsterdam

Ik, Amsterdammer - burger, ondernemer of dienstverlener - ben er trots op om Amsterdammer te zijn en wil actief bijdragen aan een positief Amsterdam Ik sta voor: een vriendelijk Amsterdam: ik stel me beleefd op en ik ben respectvol en open naar anderen  een dienstbaar Amsterdam: ik gedraag me hoffelijk en behulpzaam  een ‘open’ Amsterdam: Ik respecteer iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, religie, seksuele oriëntatie of sekse, aangezien ik dit ook van anderen verwacht Als Amsterdammer bestrijd

Gemaakt: 2013-06-12 Statistieken

Vertaling op ACN conventie Rotterdam

ACN meent dat wij Nederlanders voldoende de Engelse taal beheersen en biedt ons daarom in tegenstelling tot veel andere landen, geen vertaling aan op de ACN International in Rotterdam Ahoy begin maart 2014. ACN is bereid vertaling van Engels naar Nederlands aan te bieden, vermits er minstens 150 deelnemers zijn die gebruik willen maken van zo'n vertaling. Teken deze petitie als je aangeeft van deze vertaling gebruik te zullen maken als ACN deze zou aanbieden.

Gemaakt: 2013-10-11 Statistieken

Van Sinterklaas en Zwarte Piet moet je afblijven

Teken deze petitie als je wilt dat Sinterklaas en Zwarte Piet blijven zoals ze nu zijn. Bescherm onze traditie en cultuur en zend zo een signaal naar de machthebbers van de Lage landen zodat ze samen iets kunnen doen om de cultuur te beschermen !   Like ook onze Facebook pagina https://www.facebook.com/pages/Van-Sinterklaas-en-Zwarte-Piet-moet-je-afblijven/484070548358230

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

Stop met bezuinigen in de sector kinderopvang

Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Op veel dingen wordt bezuinigd. Mensen zijn in deze tijd blij met een baan. Een baan hebben in deze crisis is heel wat waard. Een baan en kinderen kunt u prima combineren. U kunt uw kind(eren) naar het kinderdagverblijf brengen, waarbij u met een gerust hart naar uw werk kunt gaan. Maar er is 1 probleem. Door het bezuinigen van de kinderopvangtoeslag maken steeds minder ouders gebruik van de kinderopvang. Dat leidt bijna overal in de sector tot ba

Gemaakt: 2013-06-23 Statistieken

Stop Festival Eritrese Dictatuur in Event Plaza Rijswijk

OPROEP De regering van Eritrea gebruikt de Nederlandse rechtsstaat om propaganda te maken voor een misdadig regime. Het regime dat bekend staat als het Noord Korea van Afrika (en op sommige punten zelfs erger) maakt misbruik van de Nederlandse rechtstaat om belasting te heffen en "oorlogsgeld in te zamelen" onder in Nederland woonachtige Eritreërs en Nederlanders van Eritrese komaf. Onder de mom van "festivals" en "culturele bijeenkomsten" wordt een rechterhand van de dicator naar Nederland geha

Gemaakt: 2013-07-02 Statistieken

Arjen Robben op de cover van Fifa 14

Arjen Robben, misschien wel de beste voetballer van afgelopen seizoen, verdient een prominent plek op de cover van Fifa 14. Beslissend in de belangrijkste wedstrijd van het jaar met een fantastisch doelpunt. Wat moet hij nog meer doen? Teken de petitie en help mee om Robben op de cover te krijgen!

Gemaakt: 2013-06-13 Statistieken

Dissectie van dieren in de klas/ Dissection of animals in the cla

Dissectie van dieren in de klas Er bestaan tegenwoordig heel wat alternatieven voor de dissectie van dieren of van hun organen in de biologieles: video’s, maquetten, CD-ROM’s, simulatoren, … Wanneer dieren op die manier worden gebruikt in de les, draagt dat ertoe bij dat dieren beschouwd worden als wetenschappelijk materiaal. Leerlingen kunnen daardoor de idee krijgen dat het leven van een dier weinig waarde heeft. Als je er tegen bent dat dieren in de lessen biologie gebruikt worden teken dan d

Gemaakt: 2013-07-15 Statistieken

VodaFone laat 3956 in de steek

Met deze petitie willen we aandacht vragen voor de situatie die door Vodafone is gecreeerd gedurende de afgelopen maanden mbt de dekking van het 2G (telefonie) netwerk. Niet alleen is de dekking zeer slecht / afwezig, ook de informatie, of beter gezegd het gebrek aan informatie, die van de helpdesk komt is ondeskundig, onvolledig en ontwijkend. Wij zijn het als VodaFone abonnees meer dan zat om elke keer maar de kosten te betalen voor het abonnement terwijl er al tijden problemen zijn met het ne

Gemaakt: 2013-10-10 Statistieken

stop afbraak Groepshuizen

Door de bezuinigingen van dit gruwelkabinet worden verstandelijk gehandicapten uit de woonvormen, waar ze samen onder elkaar en met toezicht verblijven, verjaagd. Ze moeten hun weg maar zelf in de harde maatschappij zoeken.Wat dit betekent voor veel gehandicapten valt simpel te bedenken : isolatie en verwaarlozing.Mensen die het toch al slecht getroffen hebben in het leven worden op straat gegooid .Ik heb zelf een verstandelijk gehandicapte zoon en weet wat dat voor hem zal betekenen : doffe el

Gemaakt: 2013-02-27 Statistieken