Geen privatisering van de Kinderboerderij Wilrijk!

Steun de Kinderboerderij Wilrijk! Zeg neen tegen de plannen van Stad Antwerpen!

Karl Vandenbrande (Boer Karl) startte 36 jaar geleden op initiatief van de toenmalige gemeente Wilrijk de kinderboerderij op en bouwde het uit tot wat het nu is: een levendige, aangename plek waar iedereen het boerderijleven, grote en kleine dieren, landbouw en natuur kan ontdekken en beleven. 0p 06 oktober 2013 vond nog het grote afscheidsfeest van Boer Karl plaats, die met pensioen gaat eind januari 2014.

In 2010 hingen er al donkere wolken boven de Kinderboerderij Wilrijk, toen 'T Stad, met name het college van burgemeester en schepenen in een "geheim" collegebesluit van 02 juli 2010 besliste om deze te privatiseren. Dit zorgde zowel binnen als ver buiten de kinderboerderij voor veel verwarring.

Uit protest tegen deze plannen werden er 5.545 handtekeningen afgegeven op het Antwerpse stadhuis en volgde er ook een protestmars.

’T Stad liet daarop de plannen om de kinderboerderij te privatiseren varen, en beloofde om een opvolger te voorzien voor Boer Karl, na diens pensioen, en in een later stadium waren er ook plannen omtrent een samenwerking met Levanto, doch de onderhandelingen met deze laatste sprongen af.

De ongerustheid omtrent de toekomst van de kinderboerderij kwam hierdoor terug op de voorgrond te staan.(Zie de interpellatie dd 03/10/2013 van Wouter Van Damme in de districtsraad van Wilrijk).

Twee weken na het afscheidsfeest voor Boer Karl tijdens een interpellatie van Mie Branders (PVDA+) aangaande de toekomst van de kinderboerderij, op  de gemeenteraad van 23 oktober 2013, laat het stadsbestuur (bij monde van Schepen van Jeugd Nabila Daoud (N-VA) echter onomwonden weten om tóch te privatiseren. Een opvolger voor Boer Karl wordt niet voorzien. Niet alleen ziet Boer Karl bij wijze van ‘afscheidscadeau’ zijn levenswerk vernietigd worden, ook de drie voltijds equivalenten (EVT’s) Dré, Dirk en Kat komen hierdoor letterlijk in de kou te staan. Ook de toekomst van de talrijke vrijwilligers (dikwijls mensen met een psychische/fysieke/mentale beperking) én deze van de bezoekende groepen komt op de helling te staan.

Naast PVDA+ reageerde ook Groen met de stelling dat: de Wilrijkse kinderboerderij bedreigd wordt door de ‘kracht van verandering’ en ook sp.a reageerde furieus met de niet mis te verstaande bewoordingen dat de kinderboerderij geen commercieel project is.

En de Wilrijkse districtsraad?Vandaag blaast deze warm en koud tegelijk. De kinderboerderij wordt geloofd en de toekomst van het project gegarandeerd. Maar langs de andere kant blijkt uit recente reacties in de pers en op de districtsraad dat er zonder verpinken wordt meegestapt in het verhaal van het stadsbestuur. Men gaat op zoek naar een private partner met als doel een volledige terugtrekking van de stad Antwerpen uit het beheer van de kinderboerderij.

Om de Kinderboerderij Wilrijk draaiende te houden, is er geen privatisering nodig (zéker niet als men daardoor in de toekomst mogelijks inkom zou moeten betalen), maar is er een daadwerkelijke opvolger nodig voor Boer Karl, alsook een voltijds administratief medewerker(ster), wil men vermijden dat Dré, Dirk en Kat ten onder gaan aan een werkdruk die niet vol te houden is, én die de volwaardige kwalitatieve rondleidingen en tal van activiteiten op de kinderboerderij dreigen in te perken! Geen luxe met zo’n 50.000 jaarlijkse bezoekers!

Wij vragen via deze petitie dan ook om de kinderboerderij Wilrijk te steunen en gaan voor 10.000 handtekeningen!

(Een papieren versie van de petitie vindt U HIER)

Wenst u verder op de hoogte te blijven, dan kan dit via de Facebookgroep of U kan uiteraard ook steeds een mailtje sturen naar: steun.kb.wilrijk@gmail.com 

 

 

 


Steungroep Kinderboerderij Wilrijk    Neem contact op met de schrijver van de petitie