Recentste petities

  • Land: Netherlands
  • Taal: Dutch

Hamelhuys moet blijven bestaan

Begin januari jl werd bekend dat Hamelhuys, inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en naasten, gaat sluiten. in een filmpje heeft Josje Hamel (vrijwillig onbezoldigd directeur) aangegeven dat na 6 jaar de energie op is. Hamelhuys werkt uitsluitend met vrijwilligers en ontvangt geen structurele financiële steun vanuit gemeente, overheid, zorgverzekeraars of andere bronnen.  Wij als gasten en betrokkenen bij het Hamelhuys weten uit ervaring hoe belangrijk deze plek was en is voor heel veel mensen di

Gemaakt: 2021-01-23

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 39 39

Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Als u deze petitie ondertekent, bent u vóór behoud van het jaagpad in Winsum, Groningen. Het Centrumplan Winsum bevat vergaande plannen voor het centrumdeel tussen winkelcentrum Obergon en het Boogplein. Zo vergaand dat ze ingrijpen in het beschermde dorpsgezicht. Het ontwerp bestemmingsplan Boogplein maakt het mogelijk de plannen uit te voeren.Officieel bezwaar makenTot en met 27 januari 2021 kunnen inwoners bezwaar maken tegen het bestemmingsplan: ·         stuur uw schriftelijke reactie naar

Gemaakt: 2021-01-22

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 131 129

Behoud van oude elementen Park Dwingeland

Beste Hoogeveners en oud Hoogeveners.   Ik zet mij in om de oude elementen in het Park Dwingeland weer terug te krijgen. Ben hier inmiddels een jaar mee bezig zonder succes. De oude elementen zoals de houten brug van takken als de keiensproeier geschonken zouden zijn door de joodse gemeenschap. Dit heb ik vernomen uit meerdere verhalen. Kan helaas niet met 100 procent zekerheid zeggen dat dit ook zo is. Ik hoor nu van veel meer mensen dat ze heel graag deze oude elementen terug zouden zien in he

Gemaakt: 2021-01-22

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 76 76

Petitie voor bescherming van natuur en Brabants landschap buitengebied Aalst

De gemeente Waalre is actief aan de slag met ontwikkeling van het buitengebied van Aalst. Zij staat op het punt kwetsbare en unieke natuur en landschap drastisch aan te passen ten behoeve van economisch gewin door recreatie, grootschalige woningbouw en het aanbrengen van zonnepanelen. Dit is onacceptabel, vandaar deze petitie. De gemeente Waalre heeft onlangs een concept ontwikkelperspectief buitengebied Aalst geschreven. Voorafgaand aan dit ontwikkelperspectief is in de gemeente een enquête ron

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 308 304

Stop zelfdodings forums

. De fieiten Op schrikbarende en vedrietige wijze hebben wij moeten constateren dat er forums zijn waar mensen terecht kunnen voor tips om uit het leven te stappen. Het gaat om zowel Nederlandse en Buitenlandse forums. Gwen was een lief en vrolijk meisje die volop genoot van het leven. Wij hadden nooit verwacht dat Gwen op dit soort forums terecht zou komen en uit het leven zou stappen. De bezoekers van het forum moedigen elkaar aan om een eind aan het leven te maken. Als er iemand kenbaar maakt

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 78 59

#KAMELENLIVESMATTER

Als paardrijden een sport is is kameelrijden dus ook een sport 

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 6 6

Aanpassing overgangsnorm

Onderteken deze petitie als je wil dat de overgansnorm van fase 2 naar fase 3 voor ICBD studenten soepeler moeten worden. 

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 12 12

VERKEERSPROEF HOOFDSTRAAT GORREDIJK

met Right to Challenge wil de Gemeente Opsterland de burgers gelegenheid geven mee te denken aan zaken die de "mienskip"aangaan.  Dit concept is ver te zoeken in het uitwerken van het idee de Hoofdstraat weer 2 richting te maken. Die was 20 jaar geleden juist om veiligheid, veiligheids gevoel en leefbaarheid 1 richting gemaakt- nu, anno 2020, is er meer motorrijtuig verkeer en zou het veilig kunnen? ook negeert men een eerdere conceptnota, het GVVP 2010 alwaar diverse andere aanbevelingen en sug

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 23 23

Chemisch bedrijf Croda hoort niet in een woonwijk!

Na de grote brand bij Croda, afgelopen maandag 18 januari 2021, in de wijk Korte Akkeren zijn bewoners behoorlijk ongerust geraakt. De bewoners van de wijk Korte Akkeren vinden werkgelegenheid erg belangrijk, maar hebben gezondheid hoog in het vaandel. Een chemisch bedrijf op een prominente plek nabij een woonwijk is niet meer van deze tijd. De behoorlijke uitstoot van diverse stoffen zoals CO2 draagt niet bij aan een gezonde woon-en leefomgeving. We zijn ook verbaasd dat er een aantal politieke

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 128 128

The Prodigy op 3FM

Arnold en ik (Philo) willen the Prodigy op 3FM horen. En minder LCD Soundsystem. Bij 100 ondertekeningen krijgen wij The Prodigy op 3FM. 

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 132 128