Nieuwe dorpsavond "onder leiding van Burgemeester H. de Vries"

Een nieuwe dorpsavond voor alle inwoners van Nieuw-Dijk, onder leiding van Burgemeester H. de Vries, waarin het volgende aan bod komt en ruimt is voor:

- Antwoorden en toelichting van de Burgemeester op alle reeds gestelde vragen (per brief, mail en tijdens de avond op 21 nov. jl.) door alle inwoners van Nieuw-Dijk;

- Uitleg door middel van een tijdlijn over het doorlopen proces tot nu toe, inclusief het beantwoorden van de vragen die hierover gesteld worden op dat moment;

- Inhoudelijk toelichting en uitleg over het inmiddels getekende huurcontract tussen Gemeente Montferland en NL Capital;

- Voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen door de inwoners van Nieuw-Dijk, zonder tussenkomst van een gespreksleider die in opdracht van de gemeente Montferland de vragen en/of antwoorden bagitaliseerd;

- Antwoorden op nieuwe vragen die tijdens de nieuwe dorpsavond worden gesteld door de inwoners van Nieuw-Dijk aan de Gemeente Montferland.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nieuw-Dijk om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...