NIET DOEN! Een school in Twiske West ten koste van veiligheid en groen.

Flyer1.jpg

Wij: Buurtbewoners van Twiske West en Zuideinde.

Constateren: Dat de gemeente Amsterdam het voornemen heeft in het oude schooltje aan het fiets/voetpad van het Zuideinde naar onze wijk een ‘tijdelijke’ dependance van de Vrije School te vestigen met zes lokalen. Daarbij worden ook nog drie noodlokalen en een schoolplein geplaatst op het naastgelegen speelveld.
Deze school zal tot 2027 of langer in gebruik blijven en uiteindelijk plaats bieden aan ruim 250 basisschoolleerlingen!

Wat betekent dit voor onze wijk?

Onveilig verkeer en parkeerproblemen
De school biedt alternatief onderwijs en trekt daarom ouders uit de wijde omgeving aan. Omdat de ingang van de school staat gepland aan de achterkant naast de paardenweide zal het halen en brengen van de kinderen met de auto zal veel verkeershinder en parkeeroverlast veroorzaken. Dus al het verkeer moet ’s ochtends vanaf acht uur tot half zeven in de avond (BSO) door de smalle straatjes in onze wijk. Langs de DekaMarkt door de smalle bocht, of langs de andere kant de wijk in waar slechts één auto tegelijk kan passeren. Dat geeft gegarandeerd veel onveilige situaties en opstoppingen.

Laatste groen weg en herrie
In de wijk zijn er slechts enkele reepjes openbaar groen. De bebouwing is dicht. Met dit plan zal het enige groen in de wijk, het speelveldje, verdwijnen en we vrezen voor de ‘paardenbak’.
De school zal ook veel geluidsoverlast geven.

Wij, de ondertekenaars, vragen de gemeente:
AF TE ZIEN VAN DIT PLAN.

 


Guus Hoonhout, namens een groep buurtbewoners    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Guus Hoonhout, namens een groep buurtbewoners om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...