NEEN tegen Sharia4Tempus

Naar aanleiding van het geplande event op dinsdag 1 april om 21h in Tempus Jette, georganiseerd door de Geneeskundige Kring, heeft een deel van de studentengemeenschap besloten om hiertegen een klacht in te dienen. Om de klacht kracht te geven is deze petitie opgestart die wij hopelijk met een groot aantal handtekeningen kunnen overhandigen aan de bevoegde instanties op de VUB.

Het event draagt de naam: Sharia4Tempus, heeft op de affiche een afbeelding van een vrouw die een niqaab draagt (sluier die het gezicht bedekt en alleen de ogen vrijlaat) en heeft als onderschrift de slogan 'Het wordt een KNALfeest"

Op deze manier het geloof van een aanzienlijke groep van de studentenpopulatie aan de VUB (de Islam) te gaan linken aan terrorisme (KNAL-feest), en daarbij nog een verwijzing naar de radicale moslimgroepering Sharia4Belgium vinden wij uitermate ongepast, onrespectvol, beledigend en kwetsend.

Dit soort van desinformatie zou potentieel kunnen leiden tot extra vijandigheid tegenover de Islam, en bijgevolg discriminatie tegenover de moslimgemeenschap. Een polarisatie van de studentenpopulatie aan de VUB lijkt ons allerminst de bedoeling van een TD.

Wij vragen dan ook om rekening te houden met ons standpunt en de TD een ander thema en naam te bezorgen zodat er gefeest kan worden zonder mensen te beledigen en kwetsen.


Echter willen wij ook benadrukken dat enkel VUB studenten de petitie mogen ondertekenen, hierdoor zullen de bevoegde instanties daadwerkelijk kunnen waarnemen dat HUN studenten getroffen worden door dit initiatief.


Als laatste delen wij mee dat wij TEGEN elke vorm van geweld zijn. De bevoegde instanties op de VUB zijn de enige entiteiten die maatregelen kunnen nemen.

N.B: De petitie zal lopen tot zondagavond, maandagmorgen zullen wij de verzamelende handtekeningen bezorgen bij de bevoegde instanties, met name GK zelve, BSG, de studentenraad, de dienst studentenbeleid en aan de Vice-rector studentenbeleid.