Neen tegen de lage-emissiezones

De lage-emissiezones hebben in Nederland en in Londen voor geen enkele verbetering van de luchtkwaliteit gezorgd. Het gaat dan ook louter om symboolpolitiek die niet genoeg rekening houdt met de gevolgen voor de mensen.

Zo raakt deze regel vooral de mensen die het minder breed hebben en dus geen nieuwe wagen kunnen veroorloven.
Ook ouderen die maar weinig hun wagen gebruiken, zullen hierdoor een nieuwe wagen moeten kopen.
Mensen die werken in de stad moeten op zoek naar een oplossing.
En ook de oldtimers die onze straten sieren worden verbannen.

Ieder van ons betaalt wegenbelastingen zodat we van alle wegen gebruik kunnen maken. Het niet toelaten van bepaalde wagens in de stad is daarom ook een ongeoorloofde maatregel. Maar het ergste hiervan is dat het aantal oude wagens in de steden maar voor een zeer klein aandeel verantwoordelijk is voor de vervuiling. 

Auto's worden ieder jaar ook natuurvriendelijker en kwaliteitsvoller. Mensen kunnen daarom langer met hun wagen rijden en moeten minder vaak een nieuwe wagen kopen. Doordat wagens steeds milieuvriendelijker worden is de luchtkwaliteit nu ook beter dan ooit tevoren. Men mag ook niet vergeten dat het produceren van een nieuwe wagen enorm veel uitstoot met zich meebrengt.

Daarom kunnen we stellen dat de lage-emissiezones hun doel volledig voorbijstreven en dat ze bepaalde groepen treft die geen andere alternatieven hebben. Aangezien de oudere wagens zo een minderheid zijn, zorgen ze ook maar voor een zeer klein deel van de totale uitstoot.
Ook de onderscheidingscriteria staan op losse schroeven. Zo mag een nieuwere wagen die meer uitstoot wel nog steeds de stad binnen. Het leeftijdscriterium zorgt ervoor dat oudere wagens met nieuwe motoren of die weinig uitstoten ook de stad niet binnen mogen. 


Door deze petitie te tekenen toont u dat u het niet eens bent met deze maatregelen die vele mensen in de onzekerheid zullen duwen.
Steun ons en zorg ervoor dat de stad van iedereen blijft!