neen aan het dumpen van afval in de oosterschelde

Vorige week zondag stuiten enkele sportduikers bij duiklocatie de Tetjes zagen vanaf -30 m puin en slib en op -40 m een betonblok, waaruit zeker 1 meter betonijzer met scherpe punt recht omhoog steekt.

Verontruste duikers hebben op facebook hun verontwaardiging geuit over de vernietiging van deze prachtige duikplaats. Ook zijn ze boos over het gebrek aan respect voor de veiligheid van de duikers. Met behulp van deze pagina proberen ze te bereiken dat het storten wordt stopgezet en de duikplaats weer veilig wordt gemaakt. De duikers doen een oproep: Indien je deze wil steunen, onderteken dan ook deze petitie (niet iedreen heeft facebook) met zoveel mogelijk duikers en hun sympathisanten.