NEEN aan de 'bijzondere bejaging' van dieren !!

Aan mevr. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Aan dhr. Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn

Aan alle andere leden van de Vlaamse regering

Aan de leden van het Vlaams parlement

 

 

 

Het Jachtopeningsbesluit 2013-2018 (*) voorzag in artikel 7 de zogenoemde 'bijzondere jacht' op volgende diersoorten: vos, wild zwijn, edelhert, damhert, moeflon, grauwe gans, Canadese gans, wilde eend, smient, kievit, konijn en houtduif.  Naast de gewone jacht en de bestrijding werd de bijzondere jacht ingevoerd onder volgende voorwaarden :

 
'Op voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat, kan bijzondere jacht worden
uitgeoefend om de volgende redenen :
 1° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen. Ten aanzien van de
       vogelsoorten die tot het jachtwild behoren, geldt deze reden alleen ter voorkoming van belangrijke
  schade aan gewassen en weiden;
  2° ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;
  3° in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. '
 
 
 
 
Voornoemde diersoorten - en niet in het minst de vos - konden dus ook buiten het 'gewone' jachtseizoen, bejaagd worden om 'dreigende schade ' te voorkomen. M.a.w. op een ogenblik dat er nog géén schade is !  Een vreemde reglementering...
 
Vogelbescherming Vlaanderen stelt dat de 'gewone jacht' en 'de bijzondere jacht' tot gevolg hebben dat jaarlijks 1/3de van de vossenpopulatie wordt uitgemoord ! Daarenboven is de regeling rond de vossenjacht niet eens gebaseerd op wetenschappelijke studies.  De bijzondere bejaging doet afbreuk aan de biodiversiteit en leidt niet tot een daling van de vossenpopulatie maar tot een onnatuurlijke leeftijdsverhouding.  Zo kan schade aan bvb. kippen  voorkomen worden door een veilig kippenhok te installeren, te zorgen voor een omheining die aan bepaalde voorwaarden voldoet en door de kippen 's nachts op te hokken.  Vossen hoeven daarom niet uitgeroeid te worden !
 
Bijkomend is het zo dat vossen  - die bejaagd worden met kast- of kooivallen - worden afgemaakt.  Maar niet alleen vossen, ook andere dieren zoals onze huiskatten komen in dergelijke kooien of vallen terecht !  Zo heb ik zelf één van mijn katten in een dergelijke val van een 'bijzondere boswachter' 's nachts teruggevonden ! De foto's liegen er niet om...
 
Twee andere van mijn katten zijn nog steeds spoorloos en ook andere katten van mensen uit de buurt blijken plots te zijn 'verdwenen'...geen spoor van een dode kat, geen mens die deze dieren nog gezien heeft...dit doet op zijn minst toch vragen rijzen !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen stapte naar de Raad van State met de redenering dat het Jachtdecreet uit 1991 - waarop de Vlaamse regering zich beroept om de bijzondere jacht in te voeren -  hiervoor geen rechtsgrond biedt.  België (Vlaanderen) is trouwens de enige lidstaat in de Europese Unie die de bijzondere jacht heeft ingevoerd !
 
De Raad van State volgde de redenering van Vogelbescherming Vlaanderen in het arrest van 23 april 2015(**) en vernietigde hiermee het fameuze artikel 7 betreffende de bijzondere jacht.  Ondertussen werden duizenden dieren onterecht gedood !!
 
Probleem is dat de Vlaamse regering al volop bezig is een rechtsgrond voor de bijzondere bejaging te 'creëren' en een wijzigingsdecreet zal volgens minister Schauvliege niet lang uitblijven zodat de bijzondere jacht op voornoemde diersoorten weer zal kunnen toegestaan worden !
 
Het is schrijnend te zien hoe vele politici in Vlaanderen 'voorstander' zijn van de bijzondere jacht !  Als 'bewijs' hiervan, voeg ik de link toe naar een recent verslag van 12/5/2015 van de commissievergadering voor Leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, energie en dierenwelzijn. 
 
 
Lees aub dit verslag en stel zelf vast hoe zij erover denken...hoe bvb. 'een kudde everzwijntjes die de straat oversteken en een ongeval hebben uitgelokt' een reden zouden zijn om de bijzondere jacht in te voeren ! Wat dan als er een duif plots voor mijn voorruit vliegt en mij als bestuurder even doet schrikken ?  Moeten dan ook alle duiven uit de lucht geschoten worden ?  Of wat als een egeltje 's nachts de straat oversteekt ?  Ze zijn nu al één van de grootste verkeersslachtoffers...moeten die dan ook uitgeroeid worden via de bijzondere jacht ? 
 
Laat ons aub een klein beetje ons gezond verstand gebruiken en vooral de schrijnende onverdraagzaamheid t.a.v. vossen intomen !  Géén bijzondere bejaging meer !!  De mens is massaal vossen gaan uitzetten en wil ze nu ineens weer kwijt door te zwaaien met woorden als 'overpopulatie', 'schade' en 'instandhouding van habitats'.  Zoals eerder aangehaald worden ook andere diersoorten zoals het wild zwijn, de Canadese gans, het konijn, enz door deze vorm van bejaging bedreigd. Met de bijzondere bejaging gaan ze de zaken in de Vlaamse regering nu eens 'rechtschieten' !  Wat een imago moeten ons klein landje hebben in het buitenland !!  Neen, beste mensen, géén bijzonder jacht meer in Vlaanderen ! 
 
Ik dank u om deze tekst helemaal te lezen en ik hoop dat vele mensen deze petitie zullen tekenen...de Vlaamse regering mag de bijzondere bejaging NIET meer invoeren !! Met deze petitie teken je TEGEN de invoering van de bijzondere jacht met de vraag naar betere, meer doordachte en vooral diervriendelijke oplossingen. 
 
IK heb géén nood aan geweerschoten, aan intimiderende jagers en (bijzondere) boswachters...ik wil een vos, een konijn, een wild zwijn, ... in het wild zien lopen want het zijn prachtige dieren die evenveel recht hebben op leven als de mens !!
 
Met diervriendelijke groeten !
 
 
 
 
 
 

 

 (*)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 (citeeropschrift: "het jachtopeningsbesluit 2013-2018")