NEE tegen supermonster in Delft

Vind je dat de gemeente Delft het plan voor een 10 meter hoge, lage kwaliteit, discount-supermarkt op de oude bibliotheeklocatie aan de Kruisstraat op deze manier moet doorzetten? Teken de petitie en zeg NEE tegen een Supermonster in Delft!

De gemeente Delft wil de grond van de oude bibliotheeklocatie aan de Kruisstraat in Delft verkopen aan de ontwikkelaar Kennemerland. Die willen hier een 10 meter hoog gebouw realiseren met op de begane grond een hard-discount supermarkt en budget winkels op de eerste verdieping en daaronder een parkeergarage. Er is geen ruimte voor laden en lossen ingepland, de winkelwagens worden buiten geparkeerd, verplichte vluchtroutes worden in achtertuinen gepland en gebouw krijgt dezelfde goedkope uitstraling als de winkels die erin komen. Dit gebouw zou niet misstaan op een bedrijventerrein, maar past niet in een historische binnenstad!
De gemeente Delft heeft het bestemmingsplan in 2012 'consoliderend' (blijvend zoals het was) vastgesteld, waarin zij beweert geen “nieuwe ontwikkel mogelijkheden” vast te leggen maar wel een “visie uit te spreken” voor de locatie. Hierbij geeft de gemeente aan: “de locatie ligt niet direct aan het winkelcircuit. Een invulling met 100% detailhandel ligt minder voor de hand. Het is niet de bedoeling dat een fundamenteel vloeroppervlak detailhandel aan de binnenstad wordt toegevoegd.”
Aan deze stelling wordt toegevoegd dat bij een concrete ontwikkeling in een aparte procedure visie en consequenties worden onderzocht en getoetst aan beleid. Hierbij worden de belangen van de omgeving zorgvuldig afgewogen.
Nu ligt er een vergunningaanvraag waar de omgeving geen enkel positief punt in kan ontdekken en de gemeente zegt nu dat de weging en inspraak al in de bestemmingsplanfase is doorlopen.
Er is géén enkele keer met de omgeving gesproken om hun belangen te achterhalen tot de ontwikkelaar zijn vergunningaanvraag presenteerde.
Er ontbreekt:
- beleidsmatige toetsing over wenselijkheid van m2 detailhandel (toetsing ladder duurzame ontwikkeling)
- verkeerskundige onderzoek, inclusief parkeren
- bezonningsonderzoek

Wij zeggen nee omdat:
- We willen een dergelijk monsterlijk gebouw niet in onze mooie binnenstad;
- We vrezen voor nog meer vrachtwagens en nog gevaarlijkere verkeerssituaties rond de Kruisstraat en achter de Jumbo;
- De bewoners van de Molslaan komen in de schaduw te zitten;
- We betwijfelen of dit een goede locatie is voor een discount winkel
- Geen m2 detailhandel toevoegen als de V&D en alles daaromheen leeg staat!
- We zijn zeer verbolgen over de procedures bij de gemeente

https://www.facebook.com/groups/1753104981642604/