NEE tegen moskee op het Vrijheidsplein

 

GEEN MOSKEE AAN HET VRIJHEIDSPLEIN!

Op 23 januari 2017 keurde het College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundige vergunning goed voor een nieuwe moskee in het oude belastingkantoor aan het Vrijheidsplein in Lokeren. Het gaat echter niet enkel om een gebedsruimte, maar ook om een polyvalente zaal, lokalen voor islamlessen en een grote koepel die de omgeving zal domineren. Het College neemt hiermee een loopje met haar eigen regelgeving door een vergunning af te leveren voor een moskee in een zone die ze in 2004 zelf inkleurde als een gebied met woonfunctie als hoofdbestemming. Bovendien is er amper parkeergelegenheid op het plan voorzien. Dat moet je als gewone burger maar eens proberen. Teken daarom protest aan door deze petitie tekenen!